Wybrane zagadnienia analizy wyboru systemu srk dla linii kolejowej o zadanych parametrach ruchowo-przewozowych

Magdalena Kycko , Wiesław Zabłocki

Abstract

One of the essential elements during modernization of railway transport in Poland, is the imple-mentation of interoperable ERTMS / ETCS systems (European Rail Traffic Management System / European Train Control System), which can fulfill the tasks and functions of CCS. The investment process, which includes the implementation of ERTMS / ETCS, requires to develop a number of documents, which include feasibility study, terms of reference, a description of the contract and many others. The investment process is preceded by a series of activities, including evaluation and selection of the right railway traffic control sys-tem and for the selected railway line. Due to the requirements of interoperability, it becomes necessary to develop assessment methods and to choose the proper ERTMS / ETCS solutions for the selected railway line with given parameters of motor-transport. The aim of this document is to present a concept that can be con-sidered as the basis for analysis methods and rail control traffic system selection. The Sample line, No. 7 (Otwock - Lublin, 147.404 km), was chosen as an example for the research and analysis due to its strategic location and load movement.
Author Magdalena Kycko (FT / DTC)
Magdalena Kycko,,
- Department of Traffic Control
, Wiesław Zabłocki (FT / DTC)
Wiesław Zabłocki,,
- Department of Traffic Control
Other language title versionsSome issues analysis selection rail control traffic system for railroad with assumed motor-traffic
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2016
No113
Pages277-285
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystem, sterowanie ruchem kolejowym, wybór systemu
Keywords in Englishsystem, rail control traffic, system selection
Abstract in PolishJednym z istotnych elementów modernizacji transportu kolejowego w Polsce jest wdrażanie nowoczesnych interoperacyjnych systemów ERTMS/ETCS (europejski system zarządzania ruchem kolejowym/ europejski system sterowania pociągiem) spełniających zadania i funkcje BKJP. Proces inwestycyjny obejmujący wdrażanie ERTMS/ETCS wymaga uprzedniego opracowania szeregu dokumentów, do których zalicza się m. in. studium wykonalności, specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i wielu innych. Zainicjowanie procesu inwestycyjnego poprzedza szereg działań obejmujących ocenę i wybór właściwego i docelowego, dla wybranej linii kolejowej, systemu sterowania ruchem kolejowym (srk). Ze względu na wymagania interoperacyjności koniecznym staje się opracowanie metody oceny i wyboru rozwiązania ERTMS/ETCS dla wybranej linii kolejowej o zadanych parametrach ruchowo-przewozowych. Celem publikacji jest przedstawienie pewnej koncepcji, która może być rozważana jako podstawa metody analizy i wyboru systemu srk. Przykładowa linia, która została wybrana do przeprowadzenia badań i analiz, ze względu na jej strategiczne położenie oraz obciążenie ruchowe, jest odcinek linii kolejowej nr 7. (Otwock – Lublin, 147,404 km).
URL http://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport/Zeszyty/Zeszyt-113
Languagepl polski
File
Kycko Zabłocki Wybrane zagadnienia 2016 WT - new.pdf 127.08 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?