Zasady budowy scenariuszy zdarzeń niekorzystnych w publicznym zarządzaniu kryzysowym

Michał Wiśniewski , Marcin Marczewski , Marek Kisilowski

Abstract

The paper presents a proposal for description of principles on constructing adverse event scenarios spread to the needs of the public crisis management. In the article, there is a reference to the current civil planning procedures subjecting it to the critical analysis. On the basis of analysis outcomes the conclusion has been made that individual threats are most often the cause of potential threats series that should be considered in the risk assessment. For this reason the extension of the civil planning has been proposed with an activities related to the adverse events scenarios development. Based on the existing legislation and international crisis management methodologies analysis a mandatory and optional elements of an adverse events scenario structure have been indicated. The result of the paper is to propose rules on the construction of scenarios adverse events.
Author Michał Wiśniewski (FoM / BITD)
Michał Wiśniewski,,
- Business Information Technology Department
, Marcin Marczewski
Marcin Marczewski,,
-
, Marek Kisilowski (FASS / DPSSFT)
Marek Kisilowski,,
- Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology
Pages97-110
Publication size in sheets0.65
Book Ćwiklicki Marek, Jabłoński Marek, Mazur Stanisław (eds.): Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, 2016, Kraków, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ISBN 978-83-947017-2-7, 400 p.
Keywords in Polishplanowanie cywilne, publiczne zarządzanie kryzysowe, zarządzanie bezpieczeństwem, scenariusz zdarzeń, efekt domina
Keywords in Englishcivil emergency planning, critical infrastructure, public crisis management, the scenario of events, a domino effect
Abstract in PolishRodział stanowi propozycję zasad konstruowania scenariuszy rozwoju zdarzeń niekorzystnych na potrzeby publicznego zarządzania kryzysowego. W rozdziale odniesiono się do obecnych procedur planowania cywilnego, poddając ten proces krytycznej analizie i zauważając, że pojedyncze zagrożenia najczęściej są przyczyną wystąpienia serii zagrożeń, które należy uwzględnić w ocenie ryzyka. Z tego powodu zaproponowano rozszerzenie planowania cywilnego o działania związane z budową scenariuszy zdarzeń niekorzystnych. Na podstawie analizy obowiązujących aktów prawnych oraz zagranicznych metodyk zarządzania kryzysowego, wskazane zostały elementy obligatoryjne i opcjonalne struktury scenariusza zdarzeń niekorzystnych. Wynikiem opracowania jest propozycja zasad budowy scenariuszy zdarzeń niekorzystnych.
URL http://koncepcje.uek.krakow.pl/index.php/rozdzial-7-2016/
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 27-08-2020, MonographChapterAuthor
Publication indicators GS Citations = 5.0
Citation count*5 (2020-08-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?