Wykorzystanie odpadów ciekłych z produkcji biopaliw w procesach współspalania paliw w kotłach dużej mocy

A. Stępień , R. Kozdrach , J. Karaś , M. Wolszczak , Olgierd Niemyjski

Abstract

The article were presented the results of the co-firing of glycerol fraction derived from the production of liquid biofuels (fatty acid methyl ester) with coal. The research was conducted under industrial conditions using a steam boiler with a capacity of approx. 2 MW in one of the institutions of building materials. The evaluated process of co-firing mixture of a 3 % glycerol fraction and coal ecopea. The reference fuel was coalecopea. The rated of combustion process, composition and temperature of the exhaust gases. The incorrect combustion of glycerol fraction may lead to the emission of toxic, mutagenic and cancerogenic substances, including polycyclic aromatic hydrocarbons. During the study of combustion process mixture of glycerin fraction and coal-ecopea was observed a decrease content of O2, CO and NOx, increase content of H2, CO2and SO2in the fumes and increase of temperature of exhaust gases in relative to the results of combustion to the same coal-ecopea.
Author A. Stępień
A. Stępień,,
-
, R. Kozdrach
R. Kozdrach,,
-
, J. Karaś
J. Karaś,,
-
, M. Wolszczak
M. Wolszczak,,
-
, Olgierd Niemyjski (FEE / DHV)
Olgierd Niemyjski,,
- Department of Heating and Ventilation
Journal seriesInstal, ISSN 1640-8160, (B 7 pkt)
Issue year2018
No6
Pages14-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfrakcja glicerynowa, spalanie, współspalanie paliw, kocioł parowy, tlenki azotu, ditlenek siarki, tlenek węgla, ditlenek węgla
Keywords in Englishglycerine fraction, combustion, co-firing of fuels, steam boiler, nitrogen oxides, sulfur dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badań procesu współspalania frakcji glicerynowej pochodzącej z produkcji biopaliw ciekłych (estrów metylowych kwasów tłuszczowych) z węglem kamiennym. Badania przeprowadzono w warunkach przemysłowych z wykorzystaniem kotła parowego o mocy ok. 2 MW w jednym z zakładów przemysłu materiałów budowlanych. Oceniono proces współspalania mieszaniny 3% frakcji glicerynowej i węgla kamiennego – ekogroszku. Paliwem wzorcowym był węgiel kamienny tzw. ekogroszek. Zbadano przebieg procesu spalania, skład i temperaturę spalin. Nieprawidłowe spalanie frakcji glicerynowej może doprowadzić do emisji toksycznych, mutagennych i kancerogennych substancji, w tym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Podczas badań procesu spalania mieszaniny ekogroszku z frakcją glicerynową zaobserwowano spadek zawartości O2, CO i NOx, wzrost zawartości H2, CO2i SO2w spalinach oraz wzrost temperatury spalin w stosunku do wyników spalania samego ekogroszku.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back