A new approach to ROI calculation in IT Project

Krzysztof Santarek , Bartłomiej Gładysz , Ilona Obłuska

Abstract

Return On Investment (ROI) is still an important measure of economic effectiveness of investments, including IT projects. It can be used in order to simulate planned effectiveness before and after implementation of an information system. ROI calculation is conducted in order to analyze cashflow of a project, including decrease or increase of costs and benefits. Actually, ROI calculation must be considered wider than traditional cost/benefits analysis and should incorporate risk factor as well as intangible benefits that are integral part of analysis of each IT project.
Author Krzysztof Santarek (FPE / IOPS)
Krzysztof Santarek,,
- The Institute of Organization of Production Systems
, Bartłomiej Gładysz (FPE / IOPS)
Bartłomiej Gładysz,,
- The Institute of Organization of Production Systems
, Ilona Obłuska (FPE / IOPS)
Ilona Obłuska,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Book Solutions for supporting the processes of administration, logistics and manufacturing - Selected aspects, 2011, Publishing House at Poznań University of Technology, ISBN 978-83-7775-067-4, 45-56 p.
Keywords in PolishROI, zwrot z inwestycji, projekt IT, system informatyczny
Keywords in EnglishROI, return on investment, IT project, information system
Abstract in PolishZwrot z inwestycji (ROI) to kluczowa miara efektywności ekonomicznej inwestycji, włączając w to projekty IT. Może być używany w celu symulacji oczekiwanej efektywności przed i po wdrożeniu systemu informatycznego. kalkulacje ROI prowadzone są na potrzeby analiz przepływów pieniężnych w projekcie, w tym wzrostu i spadku kosztów i przychodów. Należy rozpatrywać ROI szerzej niż tradycyjna analiza kosztów i korzyści i powinno uwzględniać element ryzyka jak również efektów niewymiernych jako integralnej części analizy każdego projektu IT.
Languageen angielski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?