Nowe konstrukcje i metody projektowania zewnętrznych osi do lokomocji robotów przemysłowych

Paweł Cegielski , Dariusz Golański , Andrzej Kolasa , Tadeusz Sarnowski

Abstract

The robotization of production tasks may require an increase of robot arm range beyond its nominal size. Additional transportation machines may be used for this purpose, called external robot axes, including all kind of driving tracks. To ensure high usable parameters of these machine, the application of new methods of design and construction analysis is required at the initial stage of model design. The ZAP Robotics together with Department of Welding Engineering at Warsaw University of Technology is conducting research, development and implementation work in the field of equipment for automation and robotization. This paper presents the results of last work related to modeling and construction of external robot axes.
Author Paweł Cegielski ( / / IoMP)
Paweł Cegielski,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Dariusz Golański ( / / IoMP)
Dariusz Golański,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Andrzej Kolasa ( / / IoMP)
Andrzej Kolasa,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Tadeusz Sarnowski
Tadeusz Sarnowski,,
-
Journal seriesPomiary Automatyka Robotyka, ISSN 1427-9126
Issue year2013
Vol17
Pages90-95
Keywords in Polishrobot przemysłowy, tor jezdny, MES
Keywords in Englishindustrial robot, linear axis for robot, FEM
Abstract in PolishRobotyzacja wielu zadań produkcyjnych może wymagać zwiększenia zasięgu ramienia robota ponad jego standardowe rozmiary. W tym celu mogą być zastosowane dodatkowe maszyny lokomocyjne, tzw. zewnętrzne osie robota, w tym wszelkiego rodzaju tory jezdne. Wysokie parametry użytkowe tego typu maszyn zagwarantować mogą nowoczesne metody projektowania i analizy konstrukcji już na etapie wstępnego modelowania. ZAP Robotyka, wspólnie z Zakładem Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej od szeregu lat prowadzi prace badawczo - rozwojowe i wdrożeniowe w dziedzinie urządzeń do automatyzacji i robotyzacji. W artykule przedstawiono efekty ostatnich prac związanych z modelowaniem i budową zewnętrznych osi robotów przemysłowych.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*9 (2020-08-31)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?