ANALIZA NOŚNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ WIEŻY STRUNOBETONOWEJ W ŚWIETLE NORM PN-B i PN-EN

Agnieszka Julita Golubińska , Marcin Lech Niedośpiał

Abstract

Przedmiotem referatu jest analiza nośności jednej z wielu powszechnie stosowanych telekomunikacyjnych wież produkcji Europoles (wcześniej Pfleiderer) wykonywanych w technologii sprężonego bet onu wirowanego. Projekt wieży powstał w Niemczech na podstawie norm DIN. Wieża uzyskała aprobatę ITB, w której wykazano, że wieża spełnia wymagania polskich norm obowiązujących w chwili powstawania aprobaty (1996r.). Od 1996 r. zmienił się znacząco system normalizacji, a przede wszystkim wzrosło normatywne obciążenie wiatrem. W referacie autorzy prezentują porównanie wyników obliczeń przeprowadzonych wg norm PN -B obowiązujących w 1996 r. oraz według norm PN - B i PN -EN obowiązujących dzisiaj(2015 r.) . Kolej nym utrudnieniem przy analizie tego typu konstrukcji jest fakt, że ani poprzedni ,ani obecny system normalizacji nie zawiera norm do projektowania wież strunobetonowych czy też żelbetowych, kiedy przykładowo są i były normy do projektowania stalowych wież kratowych. Przy analizie należy więc korzystać z norm „pokrewnych” dla konstrukcji o podobnym kształcie i obciążeniu, np. norm dotyczących projektowania kominów żelbetowych czy też norm dotyczących projektowania słupów (żerdzi) w energetych
Author Agnieszka Julita Golubińska (FCE / ICE)
Agnieszka Julita Golubińska,,
- The Institute of Civil Engineering
, Marcin Lech Niedośpiał (FCE / ICE)
Marcin Lech Niedośpiał,,
- The Institute of Civil Engineering
Pages129-132
Publication size in sheets0.5
Book Derkowski W. i in (eds.): Konferencja naukowo-techniczna. Konstrukcje sprężone. CD, 2015, Politechnika Krakowska, ISBN 978-83-941947-0-3, 248 p.
Keywords in Polishanaliza nośności, przekroje pierścieniowe, strunobeton wirowany, wieża strunobetonowa, wieża telekomunikacyjna
Languagepl polski
File
Golubińska.pdf 897.31 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?