Theoretical analysis of determining the thermal efficiency in engine with Atkinson cycle

Mieczysław Sikora , Piotr Orliński , Mateusz Bednarski , Marcin Krzysztof Wojs

Abstract

In this work, the thermal efficiency in an engine with the Atkinson cycle was determined. The authors of the work showed a significant increase in the overall efficiency of the engine operating according to the Atkinson cycle in relation to the engine working according to the Otto, Diesel and Sabathe cycles. The article presents the results of simulation studies on the efficiency of an internal combustion engine operating according to the Atkinson cycle and comparative cycles: Otto, Diesel, and Sabathe. The simulation tests were carried out taking into account the type of the theoretical working factor of the thermal cycles. The work has determined the degree of isobaric volume change in the Atkinson cycle and its influence on the theoretical efficiency of the cycle
Author Mieczysław Sikora (FACME / IV)
Mieczysław Sikora,,
- Institute of Vehicles
, Piotr Orliński (FACME / IAE)
Piotr Orliński,,
- Institute of Automotive Engineering
, Mateusz Bednarski (FACME / IAE)
Mateusz Bednarski,,
- Institute of Automotive Engineering
, Marcin Krzysztof Wojs (FACME / IAE)
Marcin Krzysztof Wojs,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X, [1233-8303], (0 pkt)
Issue year2019
Vol1
No119
Pages43-53
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishobiegi teoretyczne silników cieplnych, silnik spalinowy, obiegi z przedłużoną ekspansją, termodynamika
Keywords in Englishtheoretical cycles of thermal engines, combustion engine, cycles with extended expansion, thermodynamics
Abstract in PolishW niniejszym artykule dokonano teoretycznej analizy wyznaczania sprawności ogólnej silnika cieplnego pracującego według obiegu Atkinsona. Autorzy pracy wykazali wystąpienie znaczącego wzrostu sprawności ogólnej silnika pracującego według obiegu Atkinsona w stosunku do silnika pracującego według obiegów Otto, Diesla i Sabathe’a. W artykule przedstawione zostały wyniki badań symulacyjnych dotyczących sprawności silnika spalinowego pracującego według obiegu Atkinsona oraz porównawczo obiegów: Otta, Diesla i Sabathe. Badania symulacyjne przeprowadzone zostały w uwzględnieniem rodzaju czynnika roboczego teoretycznego obiegu cieplnego. W pracy został wyznaczony stopień izobarycznej zmiany objętości w obiegu Atkinsona oraz jego wpływ na sprawność teoretyczną obiegu.
Languageen angielski
File
043_053.pdf 558 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?