Stan i perspektywy rozwoju rynku aptecznego w Polsce

Waldemar Izdebski , Mariusz Szymanek , Wioletta Kulgawiuk , Maciej Sprawka , Wojciech Tanaś

Abstract

A method of analyzing strengths, weaknesses as well as opportunities and threats was used to assess the tested market after the amendment of the new Pharmaceutical Law. Despite the limitations related to the ban on running pharmacies by people without a pharmacy education, the tested market was in a stable growth phase.
Author Waldemar Izdebski (FoM / CIE)
Waldemar Izdebski,,
- Chair of Innovativeness and Entrepreneurship
, Mariusz Szymanek
Mariusz Szymanek,,
-
, Wioletta Kulgawiuk
Wioletta Kulgawiuk,,
-
, Maciej Sprawka
Maciej Sprawka,,
-
, Wojciech Tanaś
Wojciech Tanaś,,
-
Other language title versionsCurrent status and prospects for the development of the pharmaceutical market in Poland
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2018
No7
Pages1171-1176
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishRynek apteczny jest elementem systemu gospodarczego kraju w znacznym stopniu podlegającym kontroli organów państwowych. Regulacje odnoszą się głównie do lokalizacji, cen, odpłatności za leki, liczby aptek posiadanych przez jednego przedsiębiorcę, a także działań promocyjnych. Pomimo wielu ograniczeń przedstawiana branża jest w sytuacji stabilnego wzrostu. Artykuł prezentuje charakterystykę rynku po wprowadzeniu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, uwzględniając aktualne trendy, zagrożenia i możliwości rozwoju.
DOIDOI:10.15199/62.2018.7.28
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-114946-stan-i-perspektywy-rozwoju-rynku-aptecznego-w-polsce-przemysl-chemiczny-2018-7.html
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 17-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2018 = 0.428 (2) - 2018=0.379 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?