Systematyka form historyzmu w pracach warszawskiego architekta XIX wieku na przykładzie twórczości Juliana Ankiewicza

Iwona Szustakiewicz

Abstract

Nineteenth century architects used a formal language developed in the course of many centuries and across many geographical areas – Historicism was a style that encompassed a variety of trends and shades. It evolved. In the early phase, it used historic patterns in an intuitive and subjective manner to merge styles in a syncretic manner and combine forms of different origins. Mature Historicism was characterised by pursuing stylistic purity and appropriate use of historic architectural motifs. The late phase was eclectic and proposed mixing motifs from various periods in one façade. This article is an attempt to present and analyse the legacy of Julian Ankiewicz and study the stylistic solutions he used. The architect’s designs included works which reß ected a number of stylistic trends of historicist architecture: the most represented Renaissance Revival, but also Rundbogenstil, Gothic Revival, Baroque Revival and Oriental style. The works of Julian Ankiewicz generally reß ect the tendencies that shaped the architectural climate of Warsaw in late 19th century. Analysing them can therefore contribute to better understanding of the stylistic features of historicist architecture of Warsaw.
Author Iwona Szustakiewicz (FA / DHWA)
Iwona Szustakiewicz,,
- Department of History of World Architecture
Other language title versionsHistoricist forms in the designs of 19th century Warsaw architect as exemplified by the works of Julian Ankiewicz
Journal seriesKwartalnik Architektury i Urbanistyki, ISSN 0023-5865
Issue year2013
VolLVIII
No01
Pages56-96
Publication size in sheets2
Keywords in PolishWarszawa, architektura XIX wieku, historyzm, Julian Ankiewicz
Keywords in EnglishWarsaw, 19th century architecture, Historicism, Julian Ankiewicz
Abstract in PolishArchitekci czynni w XIX wieku w swoich projektach wykorzystywali język formalny, wykształcony w różnych epokach i różnych obszarach geograficznych - historyzm był stylem, zawierającym liczne nurty i odcienie. Styl ten ewoluował. Fazę wczesną charakteryzowało intuicyjne i subiektywne wykorzystywanie wzorów historycznych, co prowadziło do stylowego synkretyzmu i łączenia form o różnorakiej proweniencji. Dojrzały historyzm cechowało dążenie do czystości stylowej i poprawne posługiwanie się motywami dawnej architektury. Okres późny to faza eklektyczna, gdzie w ramach jednej kompozycji stosowano motywy historyczne pochodzące z różnych epok. Artykuł prezentuje dorobek architekta Juliana Ankiewicza w zakresie stosowanych przez niego rozwiązań stylistycznych. Scharakteryzowane zostały dzieła, reprezentujące poszczególne nurty stylowe architektury historyzmu: nurt neorenesansu – reprezentowany w największej liczbie realizacji, nurt arkadowy, neogotyk, neobarok i nurt orientalny. Twórczość Juliana Ankiewicza stanowi odbicie tendencji, kształtujących krajobraz architektoniczny Warszawy w drugiej połowie XIX wieku. Zatem jej analiza przyczynić się może do lepszego rozpoznania cech stylowych warszawskiej architektury historyzmu.
URL http://kaiu.czasopisma.pan.pl/images/data/kaiu/wydania/No_1_2013/I.Szustakiewicz.pdf
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 3.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?