Możliwości zastosowania radiacyjnej technologii oczyszczania spalin w praktyce przemysłowej

Andrzej Grzegorz Chmielewski , Andrzej Pawelec , Sylwia Witman-Zając

Abstract

Zanieczyszczenia gazowe emitowane do atmosfery stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi. W związku z zaostrzającymi się wymaganiami odnośnie ochrony środowiska prowadzone są badania nad nowymi, efektywnymi i ekonomiczne korzystnymi technologiami. Plazmowe technologie ochrony środowiska są obecnie uważane za jedne z najbardziej obiecujących. Technologia oczyszczania spalin wykorzystująca wiązkę elektronów jest obecnie najbardziej zaawansowana spośród znanych technologii plazmowych. Pozwala ona na jednoczesne usuwanie SO2 i NOx oraz innych zanieczyszczeń z wysoką skutecznością, przy czym powstający produkt uboczny jest wykorzystywany jako nawóz sztuczny. Omawiana technologia została wdrożona w skali przemysłowej Elektrowni Pomorzany w Szczecinie, zaś uzyskane wyniki potwierdzają jej przydatność w praktyce. W ostatnim czasie rozwój technologii oczyszczania spalin metodą wiązki elektronów wiąże się ze zwiększeniem jej efektywności energetycznej i niezawodności instalacji oraz poszukiwaniem nowych obszarów zastosowań tej metody. Jednym z istotnych kierunków jest jej dostosowanie do oczyszczania spalin pochodzących ze spalania innych paliw, niŜ węgiel kamienny. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej wykonał szereg prac laboratoryjnych i projektowych w celu dostosowania technologii radiacyjnej do oczyszczania spalin pochodzących ze spalania pochodnych ropy naftowej w tym cięŜkich olejów opałowych. Wyniki tych prac zostały następnie zweryfikowane podczas badań w skali pilotowej prowadzonych w rafinerii na terenie Arabii Saudyjskiej. Referat przedstawia obecny stan technologii oczyszczania spalin z wykorzystaniem wiązki elektronów perspektywy dalszego jej rozwoju i wdrożeń w skali przemysłowej. Praca została wykonana w ramach projektów #033 PlasTEP oraz #104 PlasTEP+ finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013.
Publication typeOriginal work published as abstract
Author Andrzej Grzegorz Chmielewski (FCPE / DPKT)
Andrzej Grzegorz Chmielewski,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Andrzej Pawelec
Andrzej Pawelec,,
-
, Sylwia Witman-Zając
Sylwia Witman-Zając,,
-
Pages15-15
Publication size in sheets0.3
Book XI Konferencja Dla Miasta i Środowiska. Problemy Unieszkodliwiania Odpadów, 25 listopada 2013. Materiały konferencyjne, 2013, ul. Waryńskiego 1, Warszawa 00-645, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
Keywords in Polishoczyszczanie spalin, wiązka elektronów, technologie plazmowe
Languagepl polski
File
Chmielewski A. G. (i in.) - Możliwości zastosowania radiacyjnej....pdf 413.79 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?