Koagulacja cząstek aerozolowych w burzliwym złożu fluidalnym

Ewa Dłuska

Abstract

The experimental results of the particle deposition effects in the turbulent fluidized bed have been presented. These results proved the assumed coagulation effect of the aerosol particles. The dynamics of impact and description of interaction forces: particle-particle and particle-collector has been analyzed. The influence such parameters as gas velocity and various concentration of the binder solution on the rate of simultaneously process: coagulation and deposition has been is examined. The mechanism via Brownian and turbulent coagulation and inertial deposition was discussed. The mathematical description of these simultaneously processes rate was proposed.
Author Ewa Dłuska (FCPE / DPKT)
Ewa Dłuska,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
Other language title versionsCoagulation of polydisperse particles in the turbulent fluidised bed
Journal seriesChemical and Process Engineering , [Inżynieria Chemiczna i Procesowa], ISSN 0208-6425
Issue year2000
Vol21
No1
Pages131-144
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishzłoże fluidalne, koagulacja, cząstki, aerozole
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki badań efektów towarzyszących wydzielaniu cząstek podczas burzliwego przepływu strumienia aerozolu przez granulowane złoże fluidalne. Wyniki badań potwierdziły zakładany tu efekt koagulacji cząstek aerozolowych. Dokonano analizy dynamiki zderzeń charakteryzując siły towarzyszące oddziaływaniom typu cząstka-kolektor i cząstka-cząstka. Zbadano wpływ takich parametrów, jak prędkość liniowa gazu w aparacie fluidyzacyjnym oraz masa wprowadzonego środka wiążącego na szybkość procesów koagulacji i wydzielania zachodzących jednocześnie. Zidentyfikowano mechanizmy koagulacji i wydzielania oraz zaproponowano opis szybkości tych procesów.
Languagepl polski
Score (nominal)15
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2000 = 0.247; WoS Impact Factor: 2006 = 0.098 (2) - 2007=0.108 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?