Analiza stanu wiedzy o współzależności pomiędzy destrukcją mrozową i karbonatyzacyjną betonu

Piotr Paweł Woyciechowski , Joanna Korycka-Kowalska

Abstract

Durability of reinforced concrete depends, among others on environmental factors causing aging processes of materials. In the Polish climate zone (temperate climate) concrete aging is primarily associated with the frost destruction and the impact of atmospheric carbon dioxide, causing carbonation. In most cases, objects and structures, these phenomena occur simultaneously, and their mechanisms indicate the presence of the so-called negative synergy, resulting in cross-intensifying impact of both destructive factors. The object of this article is to analyze the state of knowledge and a review of published studies showing associations between frost resistance and the depth of carbonation in a variety of concrete types and environmental systems.
Author Piotr Paweł Woyciechowski (FCE / ICE)
Piotr Paweł Woyciechowski,,
- The Institute of Civil Engineering
, Joanna Korycka-Kowalska (FCE)
Joanna Korycka-Kowalska,,
- Faculty of Civil Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, (B 8 pkt)
Issue year2015
No12
Pages20-23
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkarbonatyzacja, destrukcja mrozowa, mrozoodporność, korozja betonu.
Keywords in Englishcarbonation, frost damages, frost resistance, concrete corrosion.
Abstract in PolishW strefie klimatu umiarkowanego starzenie betonu związane jest przede wszystkim z destrukcją mrozową oraz wpływem dwutlenku węgla zawartego w atmosferze, powodującego karbonatyzację.Wprzypadku wielu obiektów i konstrukcji zjawiska te występują równocześnie, a ich mechanizmy wskazują na tzw. synergię negatywną, powodującą intensyfikowanie skutków destrukcyjnych obu czynników.W artykule zaprezentowano przegląd publikowanych badań wykazujących związki mrozoodporności i głębokości karbonatyzacji w różnych układach materiałowych i środowiskowych.
DOIDOI:10.15199/33.2015.12.05
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?