Emisja zanieczyszczeń z silnika okrętowego znajdującego się w stanach dynamicznych

Zdzisław Chłopek , Leszek Piaseczny

Abstract

Topics considering the marine combustion engines operating in the dynamic states do not have the extensive literature so far. Usually, tests of these engines are limited to the static conditions of their work. In the paper there have been systematized the descriptions of issues related to the marine engine in the dynamic states. Empirical studies were conducted on a test engine Sulzer 6AL 20/24 type. The dynamic states of the engine operating were forced by the variable torque resistance. There has been registered the courses including engine speed, moment of resistance, current emissions of toxic compounds, air flow and fuel consumed by the engine. The effect of dynamic states on the selected properties of the combustion engine has been examined. There has been conducted the correlation analysis of the intensity of emissions of toxic compounds and other parameters characterizing the state of the engine operating.
Author Zdzisław Chłopek (FACME / IAE)
Zdzisław Chłopek,,
- Institute of Automotive Engineering
, Leszek Piaseczny
Leszek Piaseczny,,
-
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X, [1233-8303]
Issue year2013
Vol92
No1
Pages41-46
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsilniki spalinowe, silniki okrętowe, stany dynamiczne, emisja zanieczyszczeń
Keywords in Englishinternal combustion engines, marine engines, dynamic states, pollutant emission
Abstract in PolishTematyka pracy okrętowych tłokowych silników spalinowych w stanach dynamicznych nie ma do tej pory obszernej literatury. Zazwyczaj badania właściwości tych silników ograniczają się jedynie do statycznych warunków ich pracy. W pracy usystematyzowano zagadnienia związane z opisem pracy silnika okrętowego, znajdującego się w stanach dynamicznych. Badania empiryczne przeprowadzono na stanowisku silnika Sulzer typu 6AL 20/24. Stany dynamiczne pracy silnika wymuszano zmiennym momentem oporu. Zarejestrowano przebiegi m.in. prędkości obrotowej, momentu oporu, natężenia emisji zanieczyszczeń oraz natężenia przepływu powietrza i paliwa zużywanych przez silnik. Zbadano wpływ stanów dynamicznych na wybrane właściwości silnika spalinowego. Przeprowadzono analizę korelacyjną natężeń emisji zanieczyszczeń i innych wielkości charakteryzujących stan pracy silnika.
URL http://www.zeszyty.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=470:zdzisaw-chopek-leszek-piaseczny-emisja-zanieczyszcze-z-silnika-okrtowego-znajdujcego-si-w-stanach-dynamicznych&catid=73:zeszyt-1922013&Itemid=29
Languagepl polski
File
ZCh_2013_ZNIP_1_2013_c.pdf 352.82 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?