Badanie właściwości użytkowych silników spalinowych w stanach dynamicznych

Zdzisław Chłopek , Tomasz Szczepański

Abstract

The article regards some problems affect to analysis of engine transient work states which create dynamic process. It point on large importance of this problems and comment existing state of knowledge and conducted researches on this matter. It touch three central problems that we identify in practice: operator relations between parameters of engine work, multidimensional space of existing relations and big unrepeatability of measurement results. The next part of article shows methods which pose propositions of previous problems solutions. The operator relations are able to transform into functional relations when we put some assumptions. The relations analysis in multidimensional space we can replace by analysis in space of engine work states. There is also possibility to minimize the unrepeatability of measurement results in analysis results level using as-signing the engine work states into fuzzy sets of conditions. On the basis on this methods the article discussed possibility of full–scale view on combustion engine useful qualities in dynamic conditions.
Author Zdzisław Chłopek (FACME / IAE)
Zdzisław Chłopek,,
- Institute of Automotive Engineering
, Tomasz Szczepański
Tomasz Szczepański,,
-
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X, [1233-8303]
Issue year2013
Vol92
No1
Pages47-56
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishdynamika, operator, funkcja, niepowtarzalność, silnik spalinowy
Keywords in Englishdynamic, operator, function, unrepeatability, internal combustion engine
Abstract in PolishPraca dotyczy problemów związanych z analizą stanów pracy silnika tworzących proces dynamiczny. Wskazuje na dużą wagę tego zagadnienia i komentuje istniejący stan wiedzy oraz prowadzone badania w tym zakresie. Poruszane są trzy najpoważniejsze problemy, napotykane w praktyce: operatorowe zależności pomiędzy parametrami pracy silnika, wielowymiarowość przestrzeni istniejących zależności oraz duża niepowtarzalność wyników pomiarów. W dalszej części przedstawiane są metody postępowania, stanowiące propozycje rozwiązania powyższych trudności. Zależności operatorowe można przy pewnych założeniach zastąpić zależnościami funkcyjnymi. Analizę zależności w przestrzeni wielowymiarowej można zastąpić analizą w przestrzeni stanów. Z kolei niepowtarzalność wyników pomiarów można minimalizować na poziomie analizy wyników stosując przyporządkowanie stanów pracy silnika do rozmytych zbiorów stanów. Na podstawie przedstawionych metod omawiana jest możliwość kompleksowego spojrzenia na użytkowe właściwości silników spalinowych w stanach dynamicznych.
URL http://www.zeszyty.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=469:zdzisaw-chopek-tomasz-szczepaski-badanie-waciwoci-uytkowych-silnikow-spalinowych-w-stanach-dynamicznych&catid=73:zeszyt-1922013&Itemid=29
Languagepl polski
File
ZCh_2013_ZNIP_1_2013_b.pdf 323.18 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?