Hydrauliczne warunki przepływu wód powodziowych na odcinku Wisły warszawskiej w maju 2010

Piotr Kuźniar

Abstract

Powódź w maju i czerwcu 2010 r. nastąpiła w wyniku długotrwałych i obfitywch opadów deszczu, których rozmiary i przebieg zostały szczegółowo opisane w materiałach IMGW (IMGW 2010. Do przyczyn, które tą powódź wywołały, należy także dodać niewątpliwy wpływ długiej i śnieżnej zimy przełomu lat 2009/2010, która spowodowała znaczne zmniejszenie zdolności retencyjnej obszarów dorzecza Wisły. W sytuacji, kiedy nie prowadzi się systematycznych obserwacji stanów wód gruntowych, nie jest mośliwe ilościowe określenie wpływu tego czynnika. Najsłabiej udokumentowanym, m.in. pod względem przyczynowo-skutkowym, zjawiskiem związanym z początkiem tej powodzi był wybuch islandzkiego wulkanu Eyjafjoell w dniu 15.04.2010 r. Wyemitował on do atmosfery ziemskiej znaczne ilości pary wodnej powstałej ze stopionego lodowca oraz wyniósł olbrzymie chmury pyłu wulkanicznego , które przemieszczając się w stronę Europy, mogły zwiększyć intensywność kondensacji pary wodnej na powierzchni jego cząstek.
Author Piotr Kuźniar (FEE / DHEH)
Piotr Kuźniar,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
Pages81-91
Book Kałuża Tomasz (eds.): Hydrauliczne i hydrologiczne aspekty powodzi w 2010 roku w zlewniach Wisły i Odry, 2013, ul. Górna Wilda 90, 61-576 Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 9788379860074, 125 p.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?