Preliminary concept of an industrial CHP plant with reciprocating engines fuelled with coke oven gas

Grzegorz Maciej Niewiński , Adam Rajewski

Abstract

The paper presents a pre-feasibility study of an industrial combined heat and power plant based on reciprocating engines fuelled with gaseous fuel created during hard coal gasification. Heat and electricity generated at the investigated plant are intended to fully cover own consumption of the coke production facility, with possible surplus being sold to the power market. The paper presents a structure of energy carriers consumption and availability. Essential thermodynamic and energy balance calculations had been used to select technology, optimise working fluid parameters and finally select proper equipment types. The final stage of the study involved economic calculations with sensitivity analysis for selected parameters. Final results prove that a CHP plant with combustion engines running on coke oven gas is feasible in both technical and economic terms
Author Grzegorz Maciej Niewiński (FPAE / IHE)
Grzegorz Maciej Niewiński,,
- The Institute of Heat Engineering
, Adam Rajewski (FPAE / IHE)
Adam Rajewski,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960, (B 11 pkt)
Issue year2014
Vol4
No113
Pages109-116
Keywords in Polishsilniki tłokowe, elektrociepłownia przemysłowa, gaz koksowniczy
Keywords in EnglishReciprocating engines, industrial CHP plant, coke oven gas
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Abstract in PolishPraca dotyczy wstępnej analizy opłacalności budowy elektrociepłowni przemysłowej wyposażonej w silniki spalinowe zasilane paliwem gazowym powstałym w procesie zgazowania węgla kamiennego. W założeniu wyprodukowane przez instalację ciepło oraz energia elektryczna powinny pokryć pełne zapotrzebowanie zakładu, a występująca nadwyżka sprzedana do systemu elektroenergetycznego. W artykule zaprezentowano strukturę dostępności, oraz zużycia nośników energii. Przeprowadzono podstawowe obliczenia termodynamiczne i bilansowe, które stanowiły podstawę wyboru technologii, optymalizacji parametrów czynnika roboczego, a następnie doboru maszyn i urządzeń w Elektrociepłowni. Ostatnim etapem pracy było przeprowadzenie obliczeń ekonomicznych wraz z analizą wrażliwości wybranych parametrów. Końcowe wyniki pracy świadczą o technicznej i ekonomicznej możliwości realizacji inwestycji Elektrociepłowni w oparciu o silniki spalinowe zasilane gazem koksowniczym.
URL http://kaprint.pl/taxonomy/term/198
Languageen angielski
File
16 - Niewinski_Rajewski RG'14.pdf 795.06 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 21-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 21-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.663; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*1 (2020-01-31)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?