Analiza funkcjonalno-wytrzymałościowa tłumika z cieczą magnetoreologiczną przeznaczonego do dyssypacji energii odrzutu w broni kalibru 12,7 mm

Marcin Bajkowski , Marek Radomski , Zdzisław Lindemann

Abstract

The paper concerning magnetorheological damper presents the evaluation of the parameters, which provide the required dissipation level of the energy of a recoil effect while shooting series from 12.7 mm gun, and required durability for particular parts of the damper for extreme working conditions. Special damper intended for the controlled arm module ZSMU-A was the subject of the study. The scope of the conducted study is as follows: identification of the maximum value of pressure inside the damper’s chamber, modification of the sealing solution for the damper’s rod, calculation of the strength of the housing and threaded connections.
Author Marcin Bajkowski (FPE / IMP)
Marcin Bajkowski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Marek Radomski (FPE / IMP)
Marek Radomski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Zdzisław Lindemann (FPE / IMP)
Zdzisław Lindemann,,
- The Institute of Mechanics and Printing
Journal seriesProblemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, ISSN 2081-5891, (B 8 pkt)
Issue year2015
VolVol. 6
No6, 4 (22)
Pages31-40
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmechanika, odrzut broni, tłumik magnetoreologiczny, ciśnienie w cylindrze
Keywords in Englishmechanics, firearmrecoil, magnetorheological damper, pressure
Abstract in PolishW pracy zaprezentowano sprawdzenie poprawności doboru parametrów charakteryzujących tłumik z cieczą magnetoreologiczną (MR), które zapewniają wymagany poziom dyssypacji energii odrzutu podczas strzelania ogniem seryjnym z broni kalibru 12,7 mm oraz spełnienie warunków wytrzymałościowych poszczególnych części tłumika, w ekstremalnych warunkach jego pracy. Przedmiotem analizy jest tłumik MR, opracowany na potrzeby modyfikacji zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia ZSMU-A. W ramach pracy: wyznaczono ekstremalne wartości ciśnienia panującego we wnętrzu cylindra tłumika, zaproponowano modyfikację rozwiązania konstrukcyjnego uszczelnienia ruchowego tłoczyska tłumika oraz wykonano podstawowe obliczenia wytrzymałościowe cylindra tłumika i połączenia gwintowego.
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back