Wpływ rodzaju diizocyjanianu na właściwości poliwęglanouretanów przeznaczonych na implanty stałe

Piotr Orłowski , Joanna Ryszkowska , Monika Auguścik , Bartłomiej Waśniewski

Abstract

Zbadano wpływ diizocyjanianu heksametylenu (HDI), 4,4' dicykloheksylometanu (HMDI) oraz izoforonu (IPDI) użytych do wytwarzania poliwęglanouretanów na ich właściwości mechaniczne i chemiczne. Oceniono toksyczność wytworzonych materiałów. Na podstawie analizy uzyskanych wyników wytypowano diizocyjanian do wytworzenia poliwęglanouretanów do zastosowań na implanty długoterminowe.
Author Piotr Orłowski
Piotr Orłowski,,
-
, Joanna Ryszkowska (FMSE / DSMP)
Joanna Ryszkowska,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
, Monika Auguścik (FMSE / DSMP)
Monika Auguścik,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
, Bartłomiej Waśniewski (FMSE / DSMP)
Bartłomiej Waśniewski,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
Total number of authors5
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2013
Vol92
No11
Pages2032-2038
Publication size in sheets0.5
ConferenceKonferencja materiały polimerowe "Pomerania Plast" (Pomernia Plast), 04-06-2013 - 07-06-2013, Międzyzdroje, Polska
Keywords in Polishdiizocyjanian heksametylenu, diizocyjanian Izoforonu, diizocyjanian dicykloheksametylenu, implant krążka międzykręgowego, poliwęglanouretany
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.157; WoS Impact Factor: 2013 = 0.367 (2) - 2013=0.356 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?