Polimery biodegradowalne w leczeniu gruźlicy. Cz. II. Wymagania i charakterystyka materiałów

Monika Budnicka , Agnieszka Gadomska-Gajadhur , Paweł Ruśkowski , Ludwik Synoradzki

Abstract

xxx
Author Monika Budnicka (FC / LTP)
Monika Budnicka,,
- Laboratory Of Technological Processes
, Agnieszka Gadomska-Gajadhur (FC / LTP)
Agnieszka Gadomska-Gajadhur,,
- Laboratory Of Technological Processes
, Paweł Ruśkowski (FC / LTP)
Paweł Ruśkowski,,
- Laboratory Of Technological Processes
, Ludwik Synoradzki (FC / LTP)
Ludwik Synoradzki,,
- Laboratory Of Technological Processes
Journal seriesPolimery, ISSN 0032-2725
Issue year2018
Vol63
No1
Pages3-9
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpolilaktyd, polikaprolakton, poliglikolid, polihydroksyalkaniany, polibezwodniki, poliortoestry
Keywords in Englishxxx
ASJC Classification2505 Materials Chemistry; 2507 Polymers and Plastics; 1500 General Chemical Engineering
Abstract in PolishW części drugiej artykułu scharakteryzowano wybrane biodegradowalne polimery wykorzystywane w medycynie, również w systemach o kontrolowanym czasie uwalniania substancji aktywnej (ang. drug delivery system, DDS). Opisano stawiane im wymagania, ich właściwości, metody syntezy i zastosowanie. Ze względu na ich skuteczność w systemach DDS, wskazano na ich potencjalne zastosowanie jako nośników polimerowych dla substancji przeciwgruźliczych.
DOIDOI:10.14314/polimery.2018.1.1
Languagepl polski
File
wdpb_publikacje_pliki_plik_publikacja_3412_org.pdf 619.27 KB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 2; GS Citations = 2.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.568; WoS Impact Factor: 2018 = 1.121 (2) - 2018=1.075 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?