Model agenta upostaciowionego bazujący na hierarchicznej sieci Petriego

Maksym Figat , Cezary Zieliński

Abstract

W ogólno´sci system robotyczny projektowany jest jako pojedynczy agent upostaciowiony lub ich zestaw, ale ta praca koncentruje si˛e na działaniu pojedynczego agenta. Agent upostaciowiony dekomponowany jest na współdziałaja˛ce podsystemy.Wdotychczasowych pracach działanie podsystemów opisywane było za pomoca˛ hierarchicznych automatów skon´- czonych, z których stanami były skojarzone operacje. W tym podej´sciu sposób komunikacji mi˛edzy podsystemami traktowany był jako zagadnienie implementacyjne.Wartykule przedstawiono alternatywna˛ metode˛ opisu agenta upostaciowionego za pomoca˛ hierarchicznych sieci Petriego z dozorami. Hierarchiczna sie´c powstaje poprzez przekształcenie automatu skon´czonego opisuja˛cego działanie podsystemu w siec´ Petriego wyposaz˙ona˛w podsieci definiuja ˛ce zachowania. Wyspecyfikowanie zachowania wymaga natomiast wyjawienia za pomoca ˛ sieci Petriego wykorzystywanych modeli komunikacyjnych okres´laja˛cych interakcje mie˛dzy podsystemami. Podejs´cie wykorzystuja˛ce siec´ Petriego umoz˙liwia całos´ciowe okre- ´slenie działania agenta upostaciowionego w fazie specyfikacji.
Author Maksym Figat (FEIT / AK)
Maksym Figat,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
, Cezary Zieliński (FEIT / AK)
Cezary Zieliński,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
Pages395-406
Publication size in sheets0.3
Book Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (eds.): Postępy Robotyki, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, no. 196, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-799-2, 572 p.
Languagepl polski
File
MFigCZiel petri_net kkr2018.pdf 2.42 MB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 07-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?