Funkcjonowanie systemów oddymiania klatek schodowych wspomaganych zmiennym nawiewem powietrza - wyniki badań in-situ

Grzegorz Kubicki , Izabela Tekielak-Skałka

Abstract

The article presents the results of tests of various smoke extraction systems of stairwell. The research was carried out on a dedicated test rig, built in the existing nine-storey building. The tests included both hot smoke tests and real fires. The test rig has been equipped with measuring equipment which allows measurement of temperature, transmittance and air flow. The conducted tests allowed to compare the effectiveness of various smoke extraction systems. The basis for comparisons was the speed of smoke removal, the resistance of the smoke exhaust system to disturbances by external factors, the effectiveness of the installation in various conditions of fire development, etc. The analysis of the test results carried out for various smoke extraction systems showed that the most effective solution is smoke extraction systems with variable, mechanical air supply. The correct and safe operation of such system is possible only with stepless adjustment of the air supply, the purpose of which is maintaining a constant flow through the smoke extraction device.
Author Grzegorz Kubicki (FEE / DHV)
Grzegorz Kubicki,,
- Department of Heating and Ventilation
, Izabela Tekielak-Skałka
Izabela Tekielak-Skałka,,
-
Other language title versionsThe operation of smoke extraction systems with variable air supply in staircases - in situ test
Journal seriesCiepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, ISSN 0137-3676, e-ISSN 2449-9900, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol49
No5
Pages176-182
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishklatka schodowa, systemy oddymiania, testy dymowe, pożar rzeczywisty, budynki mieszka
Keywords in Englishstairwell, smoke extraction systems, smoke tests, real fire, residential buildings
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki badań różnych systemów oddymiania klatek schodowych. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym, wybudowanym w istniejącym budynku dziewięciokondygnacyjnym. Badania obejmowały zarówno testy z gorącym dymem jak i rzeczywiste pożary. Stanowisko badawcze wyposażone zostało w sprzęt pomiarowy umożliwiający pomiar temperatury, transmitancji oraz przepływu. Przeprowadzone testy pozwoliły na porównanie skuteczności działania różnych systemów oddymiania. Podstawą do porównań była szybkość usuwania dymu, odporność systemu oddymiania na zakłócenia czynnikami zewnętrznymi, skuteczność działania instalacji w różnych warunkach rozwoju pożaru, itd. Analiza wyników testów, przeprowadzonych przy różnych wariantach oddymiania wykazała, że najefektywniejszym rozwiązaniem są systemy oddymiania ze zmienną wydajnością nawiewu kompensacyjnego. Do prawidłowego i bezpiecznego działania takiego systemu konieczna jest płynna regulacja wydajności nawiewu przy zachowaniu stałego przepływu przez urządzenie oddymiające.
DOIDOI:10.15199/9.2018.5.3
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-05-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-05-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back