Inżynieria oprogramowania w projektowaniu i implementacji gier komputerowych

Szymon Jabłoński

Abstract

The paper aims to present the problem of designing and implementation of the architecture of computer games in the context of modern methods and tools of software development. The author will present specificity of a computer game application. Architectural design of computer games will be analyzed in terms of practical software engineering methods and popular design patterns. The article will show the common mistakes made by beginners and intermediate game programmers in the area of design and implementation based on games anti-patterns. The author will presents an overview of available game architectures, patterns and UML diagrams used in production of computer games, designed in order to obtain efficient and easy to manage source code. Described methods are independent of the adopted paradigm programming, programming language and target platform.
Author Szymon Jabłoński (FEIT / ICS)
Szymon Jabłoński,,
- The Institute of Computer Science
Journal seriesZeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, ISSN 1732-1166, (0 pkt)
Issue year2011
Vol1
No10, Seria: Wytwarzanie Gier Komputerowych
Pages111-124
Publication size in sheets0.65
Abstract in PolishArtykuł ma na celu przedstawienie problemu projektowania i implementacji architektury gier komputerowych w kontekście nowoczesnych metod i narzędzi wytwarzania oprogramowania. Przedstawiona zostanie specyfika aplikacji jaką jest gra komputerowa. Projektowanie architektury gier komputerowych zostanie przeanalizowane pod kątem praktycznego zastosowania metod inżynierii oprogramowania i popularnych wzorców projektowych. Ukazane zostaną najczęstsze błędy popełniane przez początkujących i średnio-zaawansowanych programistów gier na etapie projektowania i implementacji na przykładzie antywzorców gier komputerowych. Przedstawiony zostanie przegląd dostępnych architektur, wzorców i diagramów UML wykorzystywanych w produkcji gier komputerowych, służących do tworzenie wydajnego i łatwego do zarządzania kodu źródłowego. Opisane metody są niezależne od przyjętego paradygmatu programowania, języka programowania oraz platformy docelowej.
Languagepl polski
File
sz.jablonski-WGK2011.pdf 204.15 KB
Score (nominal)3
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?