“Current – polarization-dependent loss” optical fibre sensor

Sławomir Torbus

Abstract

The study briefly discusses the Faraday magneto-optic effect, design and working principle of the polarimetric current sensor and the polarization-dependent loss. The study presents a concept of a “current – polarization-dependent loss” optical fibre sensor for current measurement in power lines. A method for measuring polarization loss using optical reflectometer is presented. Test results on the effect of GeO2 dopant in a single-mode optical fibre core, wavelength and optical fibre length on the polarization loss are presented. The conclusions on selecting the optical fibre and wavelength in the design of a “current – polarization-dependent loss” optical fibre sensor are formulated.
Author Sławomir Torbus (FCEMP / IC)
Sławomir Torbus,,
- The Institute of Chemistry
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097
Issue year2019
No5
Pages171 - 174
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishczujnik światłowodowy, światłowodowy czujnik natężenia prądu, światłowód jednomodowy, tłumienie zależne od polaryzacji, magnetooptyczne zjawisko Faradaya, polaryzacja światła, reflektometr optyczny, interpolacja Lagrange’a
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishW pracy krótko scharakteryzowano magnetooptyczne zjawisko Faradaya, budowę i zasadę działania polarymetrycznego czujnika natężenia prądu oraz tłumienie zależne od polaryzacji. Zaprezentowano koncepcję światłowodowego przetwornika „prąd – tłumienie zależne od polaryzacji”, który może być wykorzystany do pomiaru natężenia prądu w liniach elektroenergetycznych. Omówiono metodę pomiaru tłumienia polaryzacyjnego przy użyciu reflektometru optycznego. Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu stężenia molowego domieszki GeO2 w rdzeniu światłowodu jednomodowego, długości fali świetlnej oraz długości włókna światłowodowego na wartość tłumienia polaryzacyjnego. Sformułowano wnioski dotyczące doboru włókna światłowodowego i długości fali świetlnej do realizacji światłowodowego przetwornika „prąd – tłumienie zależne od polaryzacji”.
DOIDOI:10.15199/48.2019.05.40
URL http://pe.org.pl/articles/2019/5/40.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 08-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2013 = 0.0 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?