Uproszczona metoda wyznaczania wymiarów podstawy fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7

Antoni Kuchler

Abstract

Determination of the optimal sizes of a base of shallow foundations according to the principles contained in the standards is grounded on checking the conditions of ultimate state of bearing capacity through an application of the succeeding approximations method and concerns only homogenous subsoil . Because the searched geometric values are in interdependence it causes, that even for a homogenous subsoil requests the several approximations, if they ought to lead to the optimal sizes, what means a significant expenditure of work on calculations. In the paper is presented the proposal of a simplified way of the weakest stratum in subsoil searching, on an example of shallow foundation, which is a foot and determination of the optimal sizes of its base surface. The designed sizes of foundation are proper when a reserve of bearing capacity doesn’t exceed 10% of the subsoil’s ultimate resistance. The method is illustrated with an example
Author Antoni Kuchler (FCEMP / ICEn)
Antoni Kuchler,,
- Insitute of Civil Engineering
Pages33-42
Publication size in sheets0.5
Book Krawczyńska-Piechna Anna (eds.): Aktualne problemy naukowo - techniczne budownictwa, 2016, Płock, Politechnika Warszawska, WBMiP, Instytut Budownictwa, ISBN 978-83-946540-0-9, 300 p.
Keywords in Polishstan graniczny, wypieranie gruntu, słaba warstwa, wymiary fundamentu
Keywords in English-
Abstract in PolishPoszukiwanie optymalnych wymiarów powierzchni podstawy fundamentów bezpośrednich według zasad zawartych w normach polega na sprawdzaniu warunku stanu granicznego nośności w drodze zastosowania metody kolejnych przybliżeń i dotyczą tylko podłoża jednorodnego. Ponieważ poszukiwane wielkości geometryczne fundamentu są wzajemnie od siebie zależne to nawet dla podłoża jednorodnego kilkakrotne przybliżenia, jeśli mają doprowadzić do optymalnych wymiarów, wymagają znacznego nakładu pracy rachunkowej. W artykule przedstawiono propozycję uproszczonego sposobu poszukiwania warstwy najsłabszej w podłożu gruntowym na przykładzie posadowienia fundamentu bezpośredniego w postaci stopy i jej optymalnych wymiarów powierzchni podstawy. Zaprojektowane wymiary fundamentu są właściwe wówczas, gdy zapas nośności nie przekracza 10 % oporu granicznego podłoża gruntowego. Metodę zilustrowano przykładem.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?