Popiół lotny z termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych jako dodatek do zawiesin twardniejących

Paweł Falaciński , Weronika Hejko , Michał Jakubowicz

Abstract

The aim of the experiment was to evaluate the possibility of using fly ash from thermal utilization of municipal sewage sludge disposal as an addition of hardening slurries. The slurry of various types of additives: by-products of combustion, is used in the implementation of cut-off walls in hydraulic structures. The article presents the results of technological and functional parameters of hardening slurries with the addition of fly ash from thermal treatment of municipal sewage sludge.As a comparative criterion applicable requirements in relation to slurries applied during the implementation of the cut-off walls in water embankment.Article presented the potential field of use of the said by-product of combustion. The directions for further specialized research to fully recognize the possibility of the application of the waste in hardening slurries.
Author Paweł Falaciński ZBWH
Paweł Falaciński,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
, Weronika Hejko
Weronika Hejko,,
-
, Michał Jakubowicz
Michał Jakubowicz,,
-
Other language title versionsFly ash from thermal utilization of municipal sewage sludge as an addition of hardening slurries
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
Issue year2016
No3
Pages46-49
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzawiesina twardniejąca, lotny popiół z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych, przesłony przeciwfiltracyjne
Keywords in Englishhardening slurry, fly ash from thermal utilization of municipal sewage sludge, cut-off walls
Abstract in PolishCelem badań była ocena możliwości zastosowania lotnego popiołu z utylizacji komunalnych osadów ściekowych jako dodatku do zawiesin twardniejących, które wykorzystywane są podczas realizacji przesłon przeciw filtracyjnych w obiektach hydrotechnicznych. W artykule zaprezentowano wyniki badań parametrów technologicznych i użytkowych tych zawiesin. Na podstawie gęstości, lepkości umownej, odstoju wody, wytrzymałości strukturalnej oraz gęstości objętościowej, przepuszczalności hydraulicznej, wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie, analizowano przydatność projektowanych zawiesin twardniejących. Jako kryterium porównawcze zastosowano wymagania dotyczące zawiesin stosowanych podczas realizacji przesłon przeciw filtracyjnych w wałach przeciwpowodziowych. Określono kierunki dalszych, specjalistycznych badań pozwalających w pełni rozpoznać możliwości aplikacji tego odpadu w zawiesinach twardniejących.
DOIDOI:10.15199/33.2016.03.14
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score [Punktacja MNiSW] = 8.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) [Punktacja MNiSW (2013-2016)] = 8.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back