Wymagania dotyczące betonu do specjalnych robót geotechnicznych zgodnie z PN-EN 206:2014

Tomasz Piotrowski , Maciej Maślakowski

Abstract

One of the significant changes in PN-EN 206:2014 as an amendment of the PN-EN 206-1:2003 is Annex D, which formulates additional requirements for specification and compliance of concrete for special geotechnicalworks. The article presents these requirements in the field of other applicable documents and the current way for ensuring the sustainability of concrete in the ground environment. Ground is a specific environment and the use of concrete (and reinforced concrete) elements due to special chemical conditions, humidity and temperature. Elements listed inAnnex D are extremely important because of its function in the structure and hard-to-repair characteristic and basically non-exchangeability. Therefore, in this case the concept of durability should be treated more widely including considerations of resistance, and more clearly said – reliability (robustness). It means that the element should provide (or only slightly reduce) the usability, even in the event of changes in the conditions of serviceability, and the possible effects of destruction should not be to an extent disproportionate to the caus
Author Tomasz Piotrowski (FCE / ICE)
Tomasz Piotrowski,,
- The Institute of Civil Engineering
, Maciej Maślakowski (FCE / IRB)
Maciej Maślakowski,,
- The Institute of Roads and Bridges
Other language title versionsRequirements for concrete for special geotechnical works according to PN-EN 206:2014
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
Issue year2016
No2
Pages2-4
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishpale fundamentowe, ścianki szczelne, mikropale
Keywords in Englishfounadtion piles, diaphragm walls, micropiles
Abstract in Polishedną z istotnych zmian nowelizacji normy PN-EN 206-1:2003 do normy PN-EN 206:2014 jest Załącznik D, w którym sformułowano dodatkowe wymagania dotyczące specyfikacji i zgodności betonu do specjalnych robót geotechnicznych. W artykule przedstawiono te wymagania na tle innych obowiązujących dokumentów normowych i dotychczasowego sposobu zapewnienia trwałości elementów betonowych zagłębionych w gruncie. Grunt jest specyficznym środowiskiem użytkowania elementów betonowych (i żelbetowych) z racji szczególnych warunków chemicznych, wilgotnościowych oraz temperaturowych. Wymienione w Załączniku D elementy są niezwykle istotne z racji swojej funkcji w konstrukcji oraz trudnonaprawialności i w zasadzie niewymienialności.Dlatego w tym przypadku pojęcie trwałości należy traktować szerzej, włączając do rozważań odporność, a dokładniej potencjał niezawodności (robustness). Oznacza to, że element powinien zapewnić (bądź tylko nieznacznie ograniczyć) stan użytkowania, także w przypadku zmian w warunkach użytkowalności obiektu, a ewentualne skutki destrukcji nie powinny występować w stopniu nieproporcjonalnym do przyczyn
DOIDOI:10.15199/33.2016.02.01
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?