Tlenowy osad granulowany - alternatywa dla klasycznego osadu czynnego

Jolanta Podedworna , Paula Augustyniak , Katarzyna Sytek-Szmeichel

Abstract

Badania nad tlenowym osadem granulowanym rozpoczęto w latach 90. XX wieku i od tego czasu były prowadzone w skali laboratoryjnej w reaktorach porcjowych przez wielu badaczy. Artykuł jest próbą (podjętą w oparciu o studia literaturowe) zwięzłego przedstawienia tej przyszłościowej technologii, która po wielu latach badań teraz doczekała się swoich pierwszych zastosowań w skali technicznej. Osad granulowany uważa się za skutek procesu samo-immobilizacji mikroorganizmów, która przebiega bez stosowania materiału nośnikowego. W opracowaniu zaprezentowano nie tylko właściwości tlenowego osadu granulowanego (takie jak: wysoka szybkość sedymentacji, długi czas zatrzymania, duża aktywność i odporność na wysokie obciążenie ładunkiem) oraz zalety tej technologii (układ kompaktowy z wysokim stężeniem biomasy, wysoka efektywność usuwania biogenów, redukcja dużych osadników i dużych powierzchni niezbędnych do oczyszczania ścieków), ale także główne koncepcje mechanizmów granulacji i czynniki warunkujące przebieg tego procesu (obciążenie reaktora, hydrodynamiczne siły ścinające, hydrauliczny czas zatrzymania, głód substratowy w warunkach tlenowych, współczynnik wymiany w SBR etc.). Omówiono także pierwszą opatentowaną technologię tlenowego osadu granulowanego zastosowaną w skali technicznej w wielu krajach, w tym także w Polsce (Nereda®), oraz nowy typ reaktora przepływowego pracującego z tlenowym osadem granulowanym (Reverse Flow Baffl ed Reactor - reaktor przegrodowy ze zmiennym kierunkiem przepływu). Wstęp Granule tlenowe są rodzajem zagregowanej kompaktowej struktury mikrobiologicznej, która powstaje na skutek samoimmobilizacji bakterii, różniąc się od biofi lmu brakiem wykorzystania nośnika biomasy. Podobnie jak klasyczny osad czynny, tlenowy osad granulowany jest biotopem zawieszonym w toni ścieków, jednak w odróżnieniu od kłaczków, granule mają wyraźnie zarysowany quasi-kulisty kształt, większy wymiar, bardziej zwartą strukturę [...]
Author Jolanta Podedworna (FEE / DWSWT)
Jolanta Podedworna,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Paula Augustyniak (FEE / DWSWT)
Paula Augustyniak,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Katarzyna Sytek-Szmeichel (FEE / DWSWT)
Katarzyna Sytek-Szmeichel,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Issue year2016
Vol90
No4
Pages142-148
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtlenowy granulowany osad czynny
Keywords in Englishaerobic granular activited sludge
DOIDOI:10.15199/17.2016.4.5
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?