Rola terenów rekreacyjnych w różnych strefach klimatycznych – na przykładzie Syrii

Joanna Klimowicz

Abstract

Recent climate changes around the globe, led to the occurrence of various weather anomalies such as droughts or heat waves. At the same time it reduces the amount of average annual rainfalls. We can observe continuously growing the Urban Heat Island effect in the developed urban areas. The main goal of both urban and architectural design is to protect the places of residence and work against adverse weather anomalies, by the creation of green and recreation areas. This is to minimize the adverse impact of climate change on humans. Minimizing the adverse impact of climate change to the human is aimed at it. Syria can be a good example of using green areas in both buildings as well as urban developed areas, a country with a very different climate than Poland, unfortunately completely devastated by the war. Greenery is treated as a very important element in historical building as well as new ones. In the twentieth century many Polish architects went to Syria to design in the Syrian architect companies to design. In many of their projects, we can find recreation areas aimed at fighting the improvement of climatic conditions and living standards.
Author Joanna Klimowicz (FA / DCEIIE)
Joanna Klimowicz,,
- Department of Civil Engineering, Infrastructure Investment and Economics
Other language title versionsThe Role of Recreational Areas in Various Climate Zones: Syria
Journal seriesŚrodowisko Mieszkaniowe, ISSN 1731-2442
Issue year2016
No16
Pages57-65
Publication size in sheets2.85
Keywords in Polishtereny rekreacyjne, zieleń, Miejska Wyspa Cepła, Syria
Keywords in Englishrecreation zones, greenery, Urban Heat Island, Syria
Abstract in PolishZmiany klimatyczne zachodzące na przestrzeni ostatnich lat na całym globie doprowadziły do występowania różnych anomalii pogodowych, takich jak susze czy fale upałów. Jednocześnie zmniejsza się ilości średniorocznych opadów. W aglomeracjach miejskich obserwowane jest pogłębiające się zjawisko Miejskie j Wyspy Ciepła. Istotą projektowania zarówno urbanistycznego, jak i architektonicznego stało się jak najlepsze zabezpieczenie miejsc zamieszkania i pracy przed niekorzystnym wpływam anomalii pogodowych poprzez tworzenie terenów zieleni i rekreacji. Ma to na celu minimalizowanie niekorzystnego wpływu zmian klimatu na człowieka. Dobrym przykładem stosowania obszarów zieleni zarówno w obiektach budowlanych jak też w założeniach urbanistycznych może być Syria, kraj o jakże odziemnym klimacie, niestety dzisiaj niszczonym przez wojnę. Zarówno w historycznej zabudowie, jak i w nowoczesnych projektach zieleń jest istotna. W XX wieku wielu polskich architektów wyjechało do Syrii aby tam projektować i realizować. W ich projektach możemy spotkać tereny rekreacyjne mające na calu poprawę warunków klimatycznych oraz życia mieszkańców.
URL http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment/img/arts/2016.16/08%20Klimowicz.pdf
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?