Uwarunkowania energetyczne budynków tworzących ulicę miejską

Katarzyna Zielonko-Jung

Abstract

The bulk of the world’s population lives in the cities, which most often serve as the background for contemporary architecture. In the urban setting, natural environment, including climate, is greatly transformed. Its characteristics have a strong impact on energy-efficient buildings that seek to regain energy from natural sources. The article deals with the shaping of urban surroundings in relation to the microclimate in their vicinity. It starts with the analysis of the street as a cornerstone of urban structure. This street transforms natural climatic components, such as temperature, amount of sunshine and wind. Drawing from a body of literature and research findings (including the author’s own research), a number of environmentally friendly urban projects are analysed and discussed. The objective of this analysis is to outline interrelations between the geometry of urban structure (proportions between streets and form of the buildings) and the climatic phenomena emergent in their proximity. This allows drawing general conclusions on what consequences these interrelations may have for the use of energy-efficient mechanisms and designs applied to buildings on that street. Several general guidelines for their selection and modification were named, respecting which seems to be the right way to shape energy-efficient architecture in the street urban context.
Author Katarzyna Zielonko-Jung (FA)
Katarzyna Zielonko-Jung,,
- Faculty of Architecture
Pages41-50
Publication size in sheets0.5
Book Jacek Kasperski, Bać Anna (eds.): Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska, 2013, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-812-9, 428 p.
Keywords in Polisharchitektura energooszczędna, rozwój zrównoważony, ekologiczne miasto
Abstract in PolishWiększość ludzi na świecie zamieszkuje miasta, więc to one tworzą najczęściej kontekst współczesnej architektury. W otoczeniu miejskim czynniki klimatyczne, ulegają silnemu przekształceniu, co ma duże znaczenie dla budynków nakierowanych na oszczędność energii i pozyskiwanie jej ze źródeł naturalnych. Artykuł porusza problem związku kształtowania zabudowy miejskiej z warunkami mikroklimatu, jaki wytwarza się w jej sąsiedztwie. Rozważono podstawowe wnętrze urbanistyczne, jakim jest ulica. Dokonano analizy, w jaki sposób w jej przestrzeni transformowane są: temperatura, nasłonecznienie, warunki aerodynamiczne. Podstawą przeprowadzonych rozważań są badania pochodzące z różnych źródeł literaturowych oraz własne, a także wybrane projekty budynków ekologicznych o charakterze miejskim. Celem analizy jest nakreślenie zależności pomiędzy geometrią zabudowy (proporcje ulic, formy budynków), a charakterem zjawisk występujących w jej otoczeniu. Zaprezentowano także ogólne wnioski dotyczące konsekwencji, jakie zależności te mają dla możliwości stosowania rozwiązań energooszczędnych w budynkach tworzących ulicę. Wyodrębniono kilka zasad dotyczących ich doboru i modyfikacji, które wydają się właściwą drogą kształtowania architektury energooszczędnej sytuowanej w miejskiej zabudowie ulicznej.
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 09-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?