Wpływ deflokulantów na właściwości mas lejnych do otrzymywania proppantów ceramicznych

D. Zarzycka , Paweł Wiśniewski , Joanna Szymańska , Jarosław Mizera

Abstract

Celem niniejszej pracy było zbadanie właściwości mieszanek służących do otrzymywania materiałów mogących znaleźć zastosowanie jako proppanty w procesie hydraulicznego szczelinowania złoża przy wydobyciu gazu łupkowego. Zbadano masy lejne o jednakowej ilości fazy stałej - 50% wag. w mieszaninie wodnej - i o jednakowym składzie fazy stałej, zawierającej kaolin, gliny oraz boksyt. Przy sporządzaniu mas zastosowano 3 rodzaje różnych deflokulantów w ilości 0,25% wag. w stosunku do fazy stałej. W badaniach określono skład jakościowy surowców użytych do sporządzenia mas lejnych, wykorzystując metody XRD i XRF, oraz wyznaczono skład granulometryczny. Następnie wykonano pomiary lepkości dynamicznej mas przy użyciu reometru z układem cylindrów współosiowych, lepkości względnej metodą kubka wypływowego oraz gęstości mas i ich pH. W wyniku przeprowadzonych badań określono wpływ dodatku upłynniaczy na właściwości mas lejnych. Stwierdzono, że rodzaj zastosowanego deflokulantu ma istotny wpływ na własności otrzymywanych mas lejnych, które mogą być użyteczne w procesie formowania proppantów.
Author D. Zarzycka
D. Zarzycka,,
-
, Paweł Wiśniewski (FMSE / DMD)
Paweł Wiśniewski,,
- Division of Materials Design
, Joanna Szymańska (FMSE / DMD)
Joanna Szymańska,,
- Division of Materials Design
, Jarosław Mizera (FMSE / DMD)
Jarosław Mizera,,
- Division of Materials Design
Journal seriesMateriały Ceramiczne, ISSN 1505-1269
Issue year2016
Vol68
No1
Pages56-60
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmasa lejna właściwości reologiczne lepkość deflokulant proppant
URL https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-7f8454af-c596-4367-9267-827f851aff62
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?