Synthesis and characterization of one-component, moisture curing polyurethane adhesive based on Rokopol® D2002 (Rapid communication)

Jadwiga Wadas , Rafał Oliwa , Barbara Pilch-Pitera , Łukasz Byczyński , Maciej Marian Heneczkowski , Zbigniew Florjańczyk , Andrzej Plichta , Gabriel Rokicki

Abstract

One-part, moisture curing polyurethane (PUR) adhesives based on poly(oxypropylene)diol Rokopol® and 4,4'-diphenylmethylene diisocyanate (MDI) modified with di-isononyl phthalate and a number of inorganic fillers and additives such as carbon black, thixotropic agent, dispersants and dibutyltin dilaurate as curing catalyst were developed. Adhesive curing was followed using dynamic oscillation rheometry and effect of some components on viscoelastic properties of curing materials was discussed. The cured materials were characterized by means of differential scanning calorimetry (DSC) and water contact angle measurements. The adhesive performance of obtained materials in bonding aluminum was evaluated by tensile shear bond strength tests.

Author Jadwiga Wadas - [Politechnika Rzeszowska]
Jadwiga Wadas,,
-
-
, Rafał Oliwa - Rzeszów University of Technology (PRz)
Rafał Oliwa,,
-
, Barbara Pilch-Pitera - [Politechnika Rzeszowska]
Barbara Pilch-Pitera,,
-
-
, Łukasz Byczyński - [Politechnika Rzeszowska]
Łukasz Byczyński,,
-
-
, Maciej Marian Heneczkowski - Rzeszów University of Technology (PRz)
Maciej Marian Heneczkowski,,
-
, Zbigniew Florjańczyk (FC / CPCT)
Zbigniew Florjańczyk,,
- Chair Of Polymer Chemistry And Technology
, Andrzej Plichta (FC / CPCT)
Andrzej Plichta,,
- Chair Of Polymer Chemistry And Technology
, Gabriel Rokicki (FC / CPCT)
Gabriel Rokicki,,
- Chair Of Polymer Chemistry And Technology
Other language title versions
Journal seriesPolimery, ISSN 0032-2725
Issue year2020
Vol65
No7-8
Pages568-571
Keywords in PolishPUR, kleje, szczeliwa, utwardzanie wilgocią, reometria, DSC, Al/Al, klejenie.
Keywords in EnglishPUR, adhesive, moisture-curing, rheometry, DSC, Al/Al bonding.
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 2505 Materials Chemistry; 2507 Polymers and Plastics
Abstract in PolishStreszczenie: Opracowano jednoskładnikowe kleje na osnowie diizocyjanianu 4,4’-metylenodifenylu (MDI) i polioksypropylenodiolu z środkami pomocniczymi (ftalanem diizononylu jako plastyfikatorem, napełniaczami: talkiem, haloizytem, modyfikowanym bentonitem; dyspergatorami, sadzą pigmentową i katalizatorem utwardzania – dilaurynianem dibutylocyny). Proces sieciowania analizowano za pomocą reometru z dynamiczną oscylacją. Metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej wyznaczano temperaturę zeszklenia, ponadto określano kąt zwilżania i właściwości adhezyjne otrzymanych materiałów przeznaczonych do łączenia spoin Al/Al.
DOIDOI:10.14314/polimery.2020.7.10
URL http://www.ichp.pl/Synteza-i-charakterystyka-jednoskladnikowych-klejow-poliuretanowych-na-osnowie-polieterodiolu-Rokopol-D2002
Languageen angielski
File
10_Wadas_7-8_2020.pdf 659.32 KB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 03-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.568; WoS Impact Factor: 2018 = 1.121 (2) - 2018=1.075 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?