KRYTERIA WYBORU PODWYKONAWCÓW Z PUNKTU WIDZENIA GENERALNEGO WYKONAWCY

Krzysztof Kaczorek

Abstract

One of the main participants, who take an active part in the construction process are subcontractors. The article presents the position of subcontractors in the Polish law. Moreover, it shows the basic duties of subcontractors. It also presents good practices related to the use of additional documents developed by construction experts. Next, there is a review of the literature sources, making it established a set of 68 factors affecting the final assessment subcontractors. This number was faced with building managers and then reduced to one main criterion and four auxiliary. There are also conclusions in the end of article.
Author Krzysztof Kaczorek (FCE / ICE)
Krzysztof Kaczorek,,
- The Institute of Civil Engineering
Pages125-130
Publication size in sheets0.5
Book Krawczyńska-Piechna Anna (eds.): Aktualne problemy naukowo - techniczne budownictwa, 2016, Płock, Politechnika Warszawska, WBMiP, Instytut Budownictwa, ISBN 978-83-946540-0-9, 300 p.
Keywords in Polishpodwykonawcy, wybór, czynniki, generalny wykonawca
Keywords in English-
Abstract in PolishJednymi z głównych podmiotów, które biorą czynny udział w procesie budowlanym są podwykonawcy. W pracy przedstawiono umiejscowienie podwykonawców w polskich aktach prawnych. Ponadto przedstawiono ich podstawowe obowiązki oraz zaprezentowano dobre praktyki związane ze stosowaniem dodatkowych opracowań usprawniających współpracę pomiędzy generalnymi wykonawcami a podwykonawcami. Następnie wykonano przegląd źródeł literaturowych, dzięki czemu ustalono zbiór 68 czynników wpływających na ocenę końcową podwykonawcy. Liczba ta w dalszej części pracy została skonfrontowana z opiniami budowlanej kadry kierowniczej i zredukowana do jednego kryterium wiodącego oraz czterech pomocniczych. Pracę wieńczą wnioski z przeprowadzonej analizy.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?