Wyzwania i dobre praktyki zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej

Michał Wiśniewski , Teresa Ostrowska

Abstract

This paper presents a synthesis of knowledge about the process safety management of critical infrastructure in the light of the theory of risk management provisions of the Act on Crisis Management of 26 April 2007 and the related legal acts. The article draws attention to the imperfection of currently accepted procedures, the need for their continuous improvement and adaptation to the prevailing political, legal, social and economic. The result of this article is a list of the challenges facing the Polish system of safety management of critical infrastructure and based on the analysis of foreign methodologies crisis management, the list of good practices in this field. The article is complemented by an analysis of existing theoretical, analytical and project approaches, which are possible for use in the management of security of critical infrastructure.
Author Michał Wiśniewski (FoM / BITD)
Michał Wiśniewski,,
- Business Information Technology Department
, Teresa Ostrowska (FoM / BITD)
Teresa Ostrowska,,
- Business Information Technology Department
Pages111-125
Publication size in sheets0.7
Book Ćwiklicki Marek, Jabłoński Marek, Mazur Stanisław (eds.): Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, 2016, Kraków, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ISBN 978-83-947017-2-7, 400 p.
Keywords in Polishinfrastruktura krytyczna, zarządzanie kryzysowe, zdarzenie niekorzystne, scenariusz zdarzeń, efekt domina
Keywords in Englishcritical infrastructure, crisis management, adverse event, the scenario of events, domino effect
Abstract in PolishOpracowanie prezentuje syntezę wiedzy na temat procesu zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej w świetle teorii zarządzania ryzykiem, przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. oraz powiązanych aktów prawnych. W tekście zwrócono uwagę na niedoskonałość obecnie przyjętych procedur, konieczność ich ciągłego doskonalenia oraz dostosowywania do panujących warunków politycznych, prawnych, społecznych i gospodarczych. Wynikiem rozdziału jest wykaz wyzwań stojących przed polskim systemem zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej oraz, opracowany na podstawie analizy zagranicznych metodyk zarządzania kryzysowego, wykaz dobrych praktyk z tego zakresu. Całość została uzupełniona o analizę istniejących ujęć teoretycznych, analitycznych i projektowych możliwych do wykorzystania w procesie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej.
URL http://koncepcje.uek.krakow.pl/index.php/rozdzial-8-2016/
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 27-08-2020, MonographChapterAuthor
Publication indicators GS Citations = 5.0
Citation count*5 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?