Wpływ głęboko posadowionych obiektów budowlanych na położenie wody gruntowej w obszarze zurbanizowanym

Honorata Adamowicz

Abstract

W artykule przedstawiono charakterystykę środowiska zurbanizowanego ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania głęboko posadowionych obiektów budowlanych na warunki gruntowo wodne. Na przykładzie terenu położonego w Warszawie przeprowadzono analizę numeryczną oddziaływania głębokich posadowień, zlokalizowanych w ścisłej zabudowie miejskiej, na warunki wodno-gruntowe. Wykonano obliczenia z zastosowaniem programu ZSoil. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski oraz wskazano kierunki dalszych prac.
Author Honorata Adamowicz (FEE / DHEH)
Honorata Adamowicz,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
Other language title versionsInfluence of Building's Deep Foundations on Ground Water Level in Urban Areas
Pages9-37
Publication size in sheets1.4
Book Skoczko Iwona, Piekutin Janina, Osipiuk Justyna, Myszkowska Agata (eds.): Inżynieria Środowiska - Młodym Okiem: sieci i instalacje sanitarne, vol. 25, 2016, Białystok, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-62582-92-1, 376 p.
Keywords in Polishgłębokie posadowienia, teren zurbanizowany, woda gruntowa
Keywords in Englishdeep foundation, urban area, groundwater
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?