Kluczowe wyzwania stojące przed polskim budownictwem energooszczędnym w 2020 roku

Arkadiusz Węglarz

Abstract

Szacuje się, że w kraju budynki zużywają 968,6 PJ energii końcowej, co stanowi 23Mtoe [2]. Zgodnie ze stanem na koniec 2016 r. w Polsce było 14 272 tys. mieszkań (w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych). Łączna powierzchnia budynków mieszkalnych wynosiła 1 053 251,8 tys. m2, zaś obiektów niemieszkalnych 444 525,1 tys. m2. Rozkład powierzchni budynków mieszkalnych w zależności od roku ich budowy przedstawia rysunek 1. Budynki mieszkalne w Polsce cechują się wysokim wskaźnikiem zapotrzebowania na energię końcową, który zwiększa się wraz z wiekiem obiektu [2]. Z punktu widzenia budownictwa efektywnego energetycznie, 2020 r. będzie szczególny ze względu na konieczność:
Author Arkadiusz Węglarz (FCE / ICE)
Arkadiusz Węglarz,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
Issue year2020
No1
Pages11-13
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishbudownictwo energooszczędne, budownictwo mieszkaniowe, Polska budynek mieszkalny zapotrzebowanie energii energooszczędność Dyrektywa 2018/844/UE renowacja modernizacja, redukcja emisji zanieczyszczeń, cykl życia budynku
Keywords in Englishhousing construction, Poland apartment building, power demand, energy conservation, Directive 2018/844, renovation, retrofitting, building life cycle
URL http://sigma-not.pl/publikacja-124407-kluczowe-wyzwania-stoj%C4%85ce-przed-polskim-budownictwem-energooszcz%C4%99dnym-w-2020-roku-materialy-budowlane-2020-1.html
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-10-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?