Metody ograniczania emisji substancji szkodliwych z silników spalinowych

Stanisław Wojciech Kruczyński

Abstract

The chapter presents new developments in the reduction of harmful emissions from internal combustion engines - presents the general principles of construction of low-emission engines, methods of reducing emissions by preventing the formation of harmful substances, reducing emissions from the cleaning of exhaust gases: catalytic reactors, particulate filters, reactor systems and particulate filters. It also discusses methods for monitoring emissions level during the exploitation of internal combustion engines.
Author Stanisław Wojciech Kruczyński (FACME / IAE)
Stanisław Wojciech Kruczyński,,
- Institute of Automotive Engineering
Pages87-188
Publication size in sheets5.05
Book Osiński Jerzy: Ochrona środowiska przed skutkami motoryzacji, 2013, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Elsploatacji - PIB, ISBN 9788377891872, 192 p.
Keywords in Polishsilniki spalinowe, emisja zanieczyszczeń, systemy oczyszczania spalin, reaktory katalityczne
Keywords in Englishcombustion engines, pollutant emission, exhaust aftertreatment systems, catalytic converters
Abstract in PolishW rozdziale przedstawiono nowe osiągnięcia w zakresie ograniczenia emisji substancji szkodliwych z silników spalinowych – przedstawiono ogólne zasady budowy silników niskoemisyjnych, metody ograniczania emisji poprzez zapobieganie powstawaniu substancji szkodliwych, ograniczanie emisji poprzez oczyszczanie gazów spalinowych: reaktory katalityczne, filtry cząstek stałych, układy reaktorów i filtrów cząstek stałych. Omówiono również metody monitorowania poziomu emisji w trakcie eksploatacji silników spalinowych.
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 30-05-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?