The Management and Engineering Model for Sustainable Development in an organization

Aldona Kluczek , Jan Bagiński

Abstract

The paper presents a management and engineering model for sustainable development taking into consideration organizational levels of organizations and management systems. Developed the management and engineering model based on nine modules have the feature of the adjustment to changes in the macro and competitive environment, and tracking all the changes. The model combines the concept of innovation with a set of activities and resources necessary for its implementation, enabling the organization to achieve those objectives, and contribute to sustainable growth.
Author Aldona Kluczek (FPE / IOPS)
Aldona Kluczek,,
- The Institute of Organization of Production Systems
, Jan Bagiński (FPE / IOPS)
Jan Bagiński,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Pages302-305
Book Kluczek Aldona, Bagiński Jan (eds.): International Conference on Design and Modeling in Science, Education, and Technology: DeMSET, 2011
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, zarządzanie, komercjalizacja, systemy zarządzania
Keywords in EnglishSustainable development, engineering, management, commercialization, management systems
Abstract in PolishW artykule przedstawiono model systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem, uwzględniający elementy działalności gospodarczej organizacji oraz systemy zarządzania. Opracowany model składa się z dziewięciu modułów wzajemnie zależnych (wynikających z integracji działań) łączących elementy strukturalne przedsiębiorstwa. Model jest połączeniem koncepcji innowacji ze zbiorem działań i zasobów niezbędnych do jej realizacji, umożliwiającej organizacji (przedsiębiorstwu) osiąganie zamierzonych celów, oraz przyczyniania się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.
Languageen angielski
Score (nominal)0
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?