Porównanie zaangażowania obywateli wybranych krajów europejskich w tworzenie VGI

Sylwia Marczak

Abstract

The article attempts to assess the involvement of the European society in the development of spatial data on the example of the OpenStreetMap (OSM) project. It is the most popular Internet service operating on the basis of crowdsourcing, numbering almost 3 million users around the world and allowing them to create spatial data. OSM is also the largest source of data for scientists dealing with issues of volunteered geographic information (VGI), which is confirmed by research literature. The Pan-European analysis of public involvement in the development of spatial data was performed for ten regions corresponding to NUTS level 1 Nomenclature of Territorial Units for Statistics for the period from January 2013 to June 2016, in six-month intervals. The choice of regions was preceded by an analysis of their similarity, having the potential impact on geo-data creation. Finally, the selected areas are Croatia, Slovakia, Latvia, Belgium, the Central and Eastern Region (Poland), Brandenburg, the Lower Saxony (Germany) and the Nord-Pas-de-Calais and Île de France (France). The public involvement in the development of social spatial data has been compared with regard to three aspects – the increased number of active OSM users, evaluation of the effectiveness of users and the increased volume of OSM data in time. The studies show the increased involvement of users in the development of spatial data in selected regions with the highest results in in Brandenburg and the Lower Saxony.
Author Sylwia Marczak (FGC / DPTSIS)
Sylwia Marczak,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
Other language title versionsComparison of public involvement of selected european countries in VGI creation
Journal seriesRoczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], ISSN 1731-5522, e-ISSN 2449-8963
Issue year2016
VolXIV
No49740
Pages497-510
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishOpenStreetMap, społecznościowe dane przestrzenne, analiza aktywnych użytkowników OSM
Keywords in EnglishOpenStreetMap, volunteered geographic information, analysis of OSM contributors
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę oceny zaangażowania europejskiego społeczeństwa w tworzenie danych przestrzennych na przykładzie projektu OpenStreetMap (OSM). Jest to najbardziej popularny projekt działający w oparciu o crowdsourcing (ang. crowd – tłum, ang. sourcing – czerpanie), liczący niemal 3 miliony użytkowników na całym świecie i umożliwiający im tworzenie danych przestrzennych. OSM jest również największym źródłem danych dla naukowców zajmujących się tematyką volunteered geographic information (VGI), co potwierdzają badania literaturowe. Paneuropejską analizę zaangażowania społeczeństwa w tworzenie danych przestrzennych zbadano dla dziesięciu regionów odpowiadających poziomowi NUTS 1 Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, dla okresu od stycznia 2013 do czerwca 2016 roku w półrocznych interwałach. Wybór regionów poprzedzono analizą podobieństwa cech potencjalnie mających wpływ na tworzenie geodanych. Ostatecznie wybrane obszary to Chorwacja, Słowacja, Łotwa, Belgia oraz Region Centralnych i Wschodni (Polska), Brandenburgia i Dolna Saksonia (Niemcy) oraz Nord-Pas-de-Calais i Île de France (Francja). Porównania zaangażowania ludności w tworzenie społecznościowych danych przestrzennych dokonano w odniesieniu do trzech aspektów – wzrostu liczby aktywnych użytkowników OSM, oceny efektywności użytkowników i wzrostu ilości danych OSM w czasie. Przeprowadzone badania wskazują na wzrost zaangażowania użytkowników w tworzenie danych przestrzennych w wybranych regionach przy czym największy jest on w Brandenburgii i Dolnej Saksonii.
Internal identifier104/2016
Languagepl polski
File
2016_Marczak_Porównanie_zaangażowania_obywateli_104.pdf 323.73 KB
Additional file
2016_Oświadczenia_Marczak_Porównanie_zaangażowania_obywateli_104.pdf 660.01 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?