Lokalizacja stanowiska ogniowego na podstawie wielkości charakteryzujących fragment toru pocisku wyznaczonych przez system śledzenia

Marek Radomski , Marcin Bajkowski , Janusz Kaniewski

Abstract

A method for determining an enemy gun position is presented, based on examination of an arc of trajectory of a projectile being tracked. Appropriate formulae for identification of a projectile by means of its ballistic coefficient are derived. Results of preliminary analysis of a method for calculating ballistic coefficient are also given. Necessity of a deepened analysis of accuracy and sensitivity of the method to the quality of measured data being processed is pointed out.
Author Marek Radomski ( / / IMP)
Marek Radomski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Marcin Bajkowski ( / / IMP)
Marcin Bajkowski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Janusz Kaniewski ( / / IMP)
Janusz Kaniewski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
Journal seriesProblemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, ISSN 2081-5891
Issue year2013
Vol4
No4,3 (13)
Pages81-94
Keywords in Polishmechanika, balistyka zewnętrzna, rozpoznanie, lokalizacja
Keywords in Englishmechanics, external ballistics, reconnaissance, localization
Abstract in PolishW pracy przedstawiono metodę pozwalającą zlokalizować nieprzyjacielskie stanowisko ogniowe na podstawie fragmentu toru śledzonego pocisku. Wyprowadzono stosowne wzory służące do identyfikacji pocisku za pomocą współczynnika balistycznego. Zamieszczono także wyniki wstępnej analizy metody wyznaczania współczynnika balistycznego. Wskazano na konieczność pogłębionej analizy dokładności i wrażliwości metody na jakość przetwarzanych danych pomiarowych.
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?