Modelowanie procesu pirolizy odpadów gumowych

Piotr M. Machniewski , Leszek Rudniak , Eugeniusz Molga

Abstract

A mathematical model of the pyrolysis process of rubber wastes composed of used tires is presented in the paper. The model predictions based on kinetic parameters obtained from TG/DTG analysis are in satisfactory agreement with the laboratory measurements, in which shred tire samples of a few millimeters in diameter were used. The calculations carried out for larger particles (of a few centimeters), typical for industrial shredders, indicate a possible divergence of “homogeneous models” predictions with the experiment due to heat and mass transfer resistance and tire inhomogeneity during the pyrolysis.
Author Piotr M. Machniewski (FCPE / DPKT)
Piotr M. Machniewski,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Leszek Rudniak (FCPE / DPKT)
Leszek Rudniak,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Eugeniusz Molga (FCPE / DPKT)
Eugeniusz Molga,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827
Issue year2016
Vol55
No1
Pages28-29
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishpiroliza, zużyte opony, modelowanie, kinetyka
Keywords in Englishpyrolysis, waste tires, modeling, kinetics
Abstract in PolishPrzedstawiono model matematyczny procesu pirolizy odpadów gumowych pochodzących ze zużytych opon samochodowych. Wyniki obliczeń oparte na przedstawionym modelu i parametrach kinetycznych uzyskanych z analizy TG/DTG dość dobrze zgadzają się z wynikami pomiaru dla próbek o rozmiarach kilku mm. Obliczenia symulacyjne dla większych próbek (rzędu kilku cm), które są typowe dla rozdrabniaczy przemysłowych wskazują na możliwe rozbieżności obliczeń zakładających jednorodność ziaren i pomiarów, wynikające z ujawniających się oporów ruchu ciepła i masy oraz niehomogeniczności próbki w czasie pirolizy.
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2016/2016-1/InzApChem_2016_1_028-029.pdf
Languagepl polski
File
Machniewski P.M. (i in.) - Modelowanie procesu pirolizy....pdf 186.52 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?