Fabrication of Ceramic Aggregate from Phosphogypsum and Power Plant Ash – Preliminary Studies

Janusz Sokołowski , Paulina Urbańska

Abstract

The compositions of phosphogypsum and power plant ash as waste created in the production of an orthophosphoric acid and the coal combustion with the addition of fine coal were prepared. The compositions were then granulated and sintered in a muffle furnace in the atmosphere of air under the conditions previously determined. The compressive strength, open porosity and water absorption were also determined and compared with the results obtained for the commercial aggregate. Chemical and phase compositions of the aggregate were also studied. The results of the research indicate that proposed method of the high temperature utilization of phosphogypsum and power plant ash has a great potential for application and it is worth of further research.
Author Janusz Sokołowski (FC / CChT)
Janusz Sokołowski,,
- Chair of Chemical Technology
, Paulina Urbańska
Paulina Urbańska,,
-
Journal seriesArchives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490
Issue year2013
Vol58
No4
Pages1295-1297
Publication size in sheets0.3
Keywords in Englishphosphogypsum, power plant ash, lightweight aggregate
Abstract in PolishZ odpadów po produkcji kwasu fosforowego i po energetycznym spaleniu węgla spreparowano mieszanki fosfogipsowo- popiolowe z dodatkiem węgla, zgranulowano je oraz wyznaczono parametry spiekania aglomeratów w piecu muflowym, w atmosferze powietrza. Określono wytrzymałość mechaniczną granul kruszywa, ich porowatość i nasiąkliwość oraz porównano je z parametrami kruszywa handlowego. Wyznaczono ich skład chemiczny i fazowy. Wyniki badań wskazują, że zaproponowana metoda wysokotemperaturowej utylizacji fosfogipsu i popiołów elektrownianych ma potencjał aplikacyjny, który uzasadnia prowadzenie dalszych badań.
DOIDOI:10.2478/amm-2013-0161
URL http://www.degruyter.com/view/j/amm.2013.58.issue-4/amm-2013-0161/amm-2013-0161.xml?format=INT
Languageen angielski
File
[Archives of Metallurgy and Materials] Fabrication of Ceramic Aggregate from Phosphogypsum and Power Plant Ash – Preliminary Studies.pdf 380.21 KB
Score (nominal)30
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 30.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?