Tranzycje w systemie ERTMS/ETCS

Andrzej Kochan , Emilia Koper , Przemysław Ilczuk , Łukasz Gruba

Abstract

The article concerns the issue of transition in ERTMS/ETCS system. The document discusses the selection and distribution of balises relevant for transition. The possibilities and limitations resulting from the selected configuration of the system in the scope of balises are presented. General principles of transition execution were also presented and a unified description of transitions between ERTMS/ETCS levels was proposed. The article describes balis groups important from the point of view of transition and telegrams exchanged in the process of transition. The selected example shows a description of transitions, including specified functional steps, their variants and an analysis of hazards for particular stages. The article highlights the complexity of the transition process and the fact that the issue of transition between the levels of ERTMS/ETCS system will be a real challenge for the railway industry in the upcoming years.
Author Andrzej Kochan (FT / TCTI)
Andrzej Kochan,,
- Division of Traffic Control and Transport Infrastructure
, Emilia Koper (FT / TCTI)
Emilia Koper,,
- Division of Traffic Control and Transport Infrastructure
, Przemysław Ilczuk (FT / TCTI)
Przemysław Ilczuk,,
- Division of Traffic Control and Transport Infrastructure
, Łukasz Gruba (FT / TCTI)
Łukasz Gruba,,
- Division of Traffic Control and Transport Infrastructure
Other language title versionsTransitions in ERTMS/ETCS system
Corporate authorOśrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej (OCT)
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265, (B 7 pkt)
Issue year2018
Vol121
Pages147-159
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishsystem ERTMS/ETCS, tryb pracy, urządzenia pokładowe
Keywords in EnglishERTMS/ETCS system, transitions, balise
Abstract in PolishNiniejszy artykuł dotyczy zagadnień tranzycji w systemie ERTMS/ETCS. W dokumencie poruszono kwestię doboru i rozmieszczenia balis istotnych z punktu widzenia tranzycji. Przedstawiono możliwości i ograniczenia wynikające z wybranej konfiguracji systemu w zakresie położenia i informacji przekazywanej przez balisy. Przytoczono także ogólne zasady realizacji tranzycji oraz zaproponowano zunifikowany opis przejść pomiędzy poziomami. W artykule opisano grupy balis istotne z punktu widzenia tranzycji oraz telegramy wymieniane w procesie tranzycji. Na wybranym przykładzie przedstawiono opis tranzycji, uwzględniający wyspecyfikowane kroki funkcjonalne, ich warianty oraz analizę zagrożeń dla poszczególnych etapów. W artykule zwrócono uwagę na złożoność procesu tranzycji oraz fakt, iż zagadnienie przejść pomiędzy poziomami systemu ERTMS/ETCS będzie realnym wyzwaniem postawionym przed branżą kolejową w najbliższych latach.
URL https://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport/Zeszyty/Zeszyt-121
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back