Characterization of Microstructure and Mechanical Properties of 1350 Aluminium Alloy Processed by Equal-Channel Angular Pressing with Parallel Channels

Marta Lipińska , Lech Olejnik , Małgorzata Lewandowska

Abstract

An aluminium AA1350 was used to investigate the evolution of microstructure during processing by Equal Channel Angular Pressing with parallel channels at room temperature. The processing was conducted using a die with a channel’s angle of 90˚. Routes C and C+BC were applied to determine the influence of processing route on the mechanical properties and microstructural features. The mechanical properties were evaluated in Vickers microhardness measurements and tensile tests. Microstructural features were determined using Transmission Electron Microscopy observations and Electron Backscatter Diffraction. The results show that there is a gradual grain size reduction from 3 µm to 500 nm and increase in high angle grain boundary content with increasing number of passes. As a results, the microhardness and tensile strength increase from 30 to 57 Hv0.2 and 85 to 170 MPa, respectively. The relationships obtained are discussed in terms of the microstructure evolution during plastic deformation.
Author Marta Lipińska ZPM
Marta Lipińska,,
- Division of Materials Design
, Lech Olejnik ITW
Lech Olejnik,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Małgorzata Lewandowska ZPM
Małgorzata Lewandowska,,
- Division of Materials Design
Pages1-7
Publication size in sheets0.5
Book Lipińska Marta, Olejnik Lech, Lewandowska Małgorzata (eds.): TMS 2016 145th Annual Meeting & Exhibition, 2016, ISBN 978-3-319-48254-5
Keywords in PolishAluminium UFG, ECAP, Właściwości mechaniczne, Mikrostruktura EBSD
Keywords in EnglishAluminium UFG, ECAP, Mechanical properties, Microstructure EBSD
Abstract in PolishBadano ewolucję mikrostruktury aluminium 1350 podczas przeciskania przez dwuzakrętowy kanał kątowy w temperaturze otoczenia. W kanale o dwóch zakrętach pod kątem 90° przeciskano wsady z obrotami C i C+Bc celem wyznaczenia wpływu planu przeciskania na właściwości mechaniczne cechy mikrostruktury. Wykonano pomiary mikrotwardości sposobem Vickersa i przeprowadzono próbę jednoosiowego rozciągania. Mikrostrukturę badano techniką TEM z zastosowaniem dyfrakcji elektronów. Badania wykazały stopniowe zmniejszanie ziarna z µm do 500 nm i wzrost udziału granic szerokokątowych wraz liczbą wykonanych przepustów przeciskania. Wykazano również wzrost mikrotwardości z 30 do 57 Hv0.2 i wytrzymałości na rozciąganie z 85 to 170 MPa. Zauważone zależności omawiano wskazując na związek z ewolucją mikrostruktury zachodzącą przy zastosowanym odkształceniu plastycznym.
URL http://www.programmaster.org/PM/PM.nsf/ApprovedAbstracts/727BE6CF7E021C4685257E7E003362F8?OpenDocument
Languageen angielski
Score (nominal)0
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back