A model of the Borel Construction on the free loopspace

Jan Spaliński

Abstract

Niech X będzie CW-kompleksem (odpowiednio regularną przestrzenią topologiczną). Praca bada konstrukcję Borela - rodzaj przestrzeni ilorazowej zbioru przez działanie grupy, który ma sens w topologii, tzn. ciągłe i odwracalnie ciągłe zaburzenia danych wejściowych prowadzą do analogicznych zaburzeń danych wyjściowych. Dokładniej, praca podaje prosty opis konstrukcji Borela na przestrzeni wolnych pętli na zawieszeniu przestrzeni X (zawieszenie jest jedną podstawowych operacji w topologii, która na przykład przekształca przestrzeń składającą się z 2 punktów w okrąg, zaś okrąg w sferę 2-wymiarową).
Author Jan Spaliński (FMIS / DIE)
Jan Spaliński,,
- Department of Integral Equations
Journal seriesOsaka Journal of Mathematics, ISSN 0030-6126
Issue year2016
Vol53
No2
Pages293-307
Publication size in sheets0.7
Keywords in EnglishBorel construction, Free loopspace, James model
URL https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.ojm/1461781788
Languageen angielski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 15.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 20.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Impact Factor: 2016 = 0.482 (2) - 2016=0.528 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?