Wydatki na wybrane używki w europejskich gospodarstwach domowych

Marlena Piekut

Abstract

The aim of the study is to show the level and the share of expenditure on alcoholic beverages, tobacco and drugs in European households, with particular emphasis on Polish households. Data of the CSO and Eurostat were used for the analysis. Research methods used in the study are: Ward cluster analysis, correlation relationship. The biggest expenditures on stimulants in the household budget were observed in the Czech Republic and Estonia. In Poland were noted a relatively low level of spending, a relatively high share in the structure of expenditure and the positive rate of change in the years 1995— —2012. The variables having the greatest relationship with expenditure on alcoholic beverages, tobacco and drugs were disposable income per capita, as well as household size and a stage of development of the family
Author Marlena Piekut (CESS)
Marlena Piekut,,
- College of Economics and Social Sciences
Journal seriesWiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X
Issue year2016
No3
Pages86-100
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishnapoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, budżety domowe, badania konsumenckie, analiza skupień
Keywords in Englishalcoholic beverages, tobacco products, household budgets, consumer research, cluster analysis
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishCelem opracowania było ukazanie poziomu i udziału wydatków na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i narkotyki w europejskich gospodarstwach domowych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw zlokalizowanych w Polsce. Materiał badawczy stanowiły dane GUS i Eurostat. Metody badawcze wykorzystane w opracowaniu to: analiza skupień Warda, stosunki korelacyjne, średnioroczne tempo zmian. Największe obciążenie budżetów domowych wydatkami na wspomniane używki odnotowano w Czechach i Estonii. W Polsce odnotowano relatywnie niski poziom wydatków na omawiane używki, przy stosunkowo wysokim ich udziale w strukturze wydatków i dodatnim tempie zmian w latach 1995-2012. Zmiennymi mającymi największy związek z wydatkami na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i narkotyki były dochód rozporządzalny na osobę, a następnie wielkość gospodarstwa domowego i wiek rodziny
Languagepl polski
File
1_2016_Wiadomości Statystyczne.pdf 820.48 KB
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?