A Review of Shunting Effect in Resistance Spot Welding

Mehdi Jafari , Jacek Senkara , Alireza Arayee

Abstract

Studies on shunting effect in resistance spot welding (RSW) have not been widely performed and limited researches were devoted to some aspects of it. Shunting effect in RSW occurs when the electrical current passes through the preceded spot welds in the case of multi-spot welding. The amount of this current depends mostly on weld spacing, and to some extent, on the number and size of previous spot welds. The phenomenon causes some changes in the quality of shunted weld, such as nugget diameter decrease with consecutive reduction of mechanical strength due to changes in electrical current distribution and temperature distribution. Recently some efforts have been made to develop equations for determine the relationship between the input welding parameters and the quality of spot welds. However, the problem needs deeper research and analysis. The paper reviews different approaches performed for simulation and analysis of shunting in RSW.
Author Mehdi Jafari
Mehdi Jafari,,
-
, Jacek Senkara (FPE / IoMP)
Jacek Senkara,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Alireza Arayee
Alireza Arayee,,
-
Journal seriesPrzegląd Spawalnictwa, ISSN 0033-2364, e-ISSN 2449-7959
Issue year2016
Vol88
No1
Pages46-50
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzgrzewanie rezystancyjne punktowe, bocznikowanie prądu, stan zagadnienia
Keywords in EnglishResistance Spot Welding, Shunting, Review
Abstract in PolishBadania efektu bocznikowania prądu przy punktowym zgrzewaniu rezystancyjnym (RSW) nie były dotąd szeroko prowadzone i niewiele badań było niektórym jego aspektom. Zjawisko bocznikowania w trakcie RSW pojawia się w sytuacji przepływu prądu elektrycznego przez poprzedzające zgrzeiny w przypadku zgrzewania wieloseryjnego. Wielkość prądu bocznikowania zależy głównie odległości pomiędzy zgrzeinami i w pewnej mierze od ilości i wymiarów poprzedzających zgrzein. Zjawisko to powoduje różnicę jakości bocznikowanej zgrzeiny, poprzez zmniejszenie średnicy jej jądra zgrzeiny, co skutkuje obniżeniem wytrzymałości mechanicznej. Zmiany te są skutkiem zmian rozkładu prądu zgrzewania i temperatury. Ostatnio podjęto starania dla opracowania równań opisujących zależność pomiędzy parametrami wejściowymi zgrzewania z bocznikowaniem prądu a jakością zgrzein. Zagadnienie to wymaga jednak głębszych badań i analiz. Niniejsze opracowanie stanowi przegląd prac o różnym podejściu do symulacji i analizy RSW z efektem bocznikowania prądu.
Languageen angielski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?