Experimental and Theoretical Methods of Lower Explosion Limit Determination in Gaseous and Liquid Fuels. A Review of the State of Knowledge

Marcin Grabarczyk , Wiesława Ciesińska , Rafał Porowski

Abstract

This work is an in-depth discussion of the experimental methods of lower explosion limit (LEL) determination and estimation in gases and the vapours of liquids. The focus here includes the dependences and drawbacks of each method. The work also outlines past research and discoveries that relate to the determination of explosion limits.
Author Marcin Grabarczyk
Marcin Grabarczyk,,
-
, Wiesława Ciesińska ICh
Wiesława Ciesińska,,
- The Institute of Chemistry
, Rafał Porowski
Rafał Porowski,,
-
Journal seriesProblemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, ISSN 2081-5891
Issue year2016
Vol7
No4
Pages85-114
Publication size in sheets1.45
Keywords in Polishgranice wybuchowości, granice palności, paliwa jednoskładnikowe
Keywords in Englishflammability limits, single-component fuels
Abstract in PolishW publikacji szczegółowo omówiono eksperymentalne metody oznaczania oraz szacowania dolnej granicy wybuchowości gazów i par cieczy. Przedmiotem dyskusji są także zależności oraz niedostatki poszczególnych metod. Dodatkowo, w pracy przedstawiony został zarys historycznych odkryć i badań dotyczących określania granic wybuchowości.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0009.5021
URL http://promechjournal.pl/resources/html/article/details?id=139407
Languageen angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score [Punktacja MNiSW] = 8.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) [Punktacja MNiSW (2013-2016)] = 8.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back