Badania systemów sterowania ruchem kolejowym w procesie ich certyfikacji

Paweł Drózd , Lech Konopiński

Abstract

W artykule opisano badania certyfikacyjne prowadzone przez jednostki upoważnione w celu uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji. Przedstawiono ogólny model systemu srk jako obiektu badań, klasyfikację rodzajów badań i ich uproszczone modele oraz zasygnalizowano problemy występujące przy ocenie zgodności z wymaganiami, wynikające z braku skodyfikowanych specyfikacji wymagań, a zwłaszcza wymagań związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym systemów.
Author Paweł Drózd (FT / DTC)
Paweł Drózd,,
- Department of Traffic Control
, Lech Konopiński (FT / DTC)
Lech Konopiński,,
- Department of Traffic Control
Journal seriesProblemy Kolejnictwa, ISSN 0552-2145, (B 3 pkt)
Issue year2011
No152
Pages221-228
Publication size in sheets0.5
ConferenceBadania w kolejnictwie – osiągnięcia i nowe wyzwania. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 60-lecia Instytutu Kolejnictwa., Warszawa
URL http://www.problemykolejnictwa.pl/images/PDF/152_18.pdf
Languagepl polski
File
152_18.pdf 196.29 KB
Score (nominal)3
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?