Development of the experimental stand with centrally located specimen for the investigation of heat and moisture phenomena in porous building materials

Łukasz Cieślikiewicz , Michał Wasik , Michał Kubiś , Piotr Łapka , Marcin Bugaj , Karol Pietrak , Tomasz Wiśniewski , Piotr Furmański , Mirosław Seredyński

Abstract

The paper presents development of an experimental stand with centrally located specimen for the investigation of heating and drying processes in porous building materials. Additionally, the paper contains preliminary results of measurements which test and verify the assumed operation conditions of the stand. In order to control parameters of air which was used to heat and dry the specimen, the stand was operating in a closed loop and was equipped with several elements, i.e., the cooler (humidity condenser), fan with variable rotation speed, humidifier and heater. Moreover, the stand consisted of two square and parallel ducts with air streams which had identical parameters. This allowed for two measurements at the same time.
Author Łukasz Cieślikiewicz (FPAE / IHE)
Łukasz Cieślikiewicz,,
- The Institute of Heat Engineering
, Michał Wasik (FPAE / IHE)
Michał Wasik,,
- The Institute of Heat Engineering
, Michał Kubiś (FPAE / IHE)
Michał Kubiś,,
- The Institute of Heat Engineering
, Piotr Łapka (FPAE / IHE)
Piotr Łapka,,
- The Institute of Heat Engineering
, Marcin Bugaj (FPAE / IHE)
Marcin Bugaj,,
- The Institute of Heat Engineering
, Karol Pietrak (FPAE / IHE)
Karol Pietrak,,
- The Institute of Heat Engineering
, Tomasz Wiśniewski (FPAE / IHE)
Tomasz Wiśniewski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Piotr Furmański (FPAE / IHE)
Piotr Furmański,,
- The Institute of Heat Engineering
, Mirosław Seredyński (FPAE / IHE)
Mirosław Seredyński,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsRozwój stanowiska doświadczalnego z centralnie umieszczoną próbką do badań procesu grzania i suszenia porowatych materiałów budowlanych
Journal seriesCivil and Environmental Engineering Reports, ISSN 2080-5187
Issue year2019
Vol29
No1
Publication size in sheets0.616
Keywords in Polishsuszenie materiałów, pomiary procesu suszenia, materiały budowlane, stanowisko doświadczalne
Keywords in Englishdrying of porous materials; drying measurements; building materials; experimental stand
Abstract in PolishW artykule przedstawiono prace nad stanowiskiem doświadczalnym z centralnie umieszczoną próbką do badań procesu grzania i suszenia porowatych materiałów budowlanych. Dodatkowo w artykule zawarto wstępne wyniki pomiarów, które weryfikują zakładane warunki pracy stanowiska. W celu kontroli parametrów powietrza wykorzystywanego do podgrzewania i suszenia próbki, stanowisko pracowało w pętli zamkniętej i było wyposażone w kilka elementów, tj. chłodnicę (jednocześnie osuszacz powietrza), wentylator o zmiennej prędkości obrotowej, nawilżacz i nagrzewnicę. Aby uzyskać dwa strumienie powietrza o identycznych parametrach, pozwalające na wykonanie dwóch pomiarów w tym samym czasie i weryfikację powtarzalności proponowanej metody badawczej, układ składał się z dwóch kwadratowych i równoległych kanałów pomiarowych. Próbka została umieszczona w środku każdego kanału, co pozwoliło na wielowymiarowy transport ciepła i wilgoci wewnątrz próbki. W trakcie pomiarów zmierzono wilgotność w różnych położeniach i całkowitą wilgotność próbki, stosując odpowiednio system mierników rezystancji i siłomierza. Zmienność temperatury próbki mierzono kilkoma termoparami typu K i termografią w podczerwieni. Pomiary eksperymentalne przeprowadzono dla następujących zakresów prędkości powietrza, temperatury i wilgotności względnej: 0,1-10 m/s, 15℃-60℃ i 10-90%. Podczas pomiarów rejestrowano i analizowano czasowe zmiany temperatury i wilgotności w kilku punktach próbki oraz zmiany całkowitej ilości wilgoci w próbce.
DOIDOI:10.2478/ceer-2019-0005
URL https://ceer.com.pl/resources/html/article/details?id=188269
Languageen angielski
File
763834.pdf 1.01 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 14-09-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 6; GS Citations = 6.0
Citation count*6 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?