Analiza i ocena wybranych systemów dozorowania w ruchu lotniczym

Mirosław Siergiejczyk , Karolina Krzykowska

Abstract

Volume of air traffic, both in Poland and in Europe continues to grow. This process generates new needs in terms of traffic control in the air and on the ground. This article presents some methods of surveillance, focusing on the area of the airport. Particularly focused on integrated surveillance system at the airport (A - SMGCS). Article summarizes the assessment of the quality of supervision at Chopin Airport in Warsaw and analysis benefits from implementation of new systems
Author Mirosław Siergiejczyk (FT / DTT)
Mirosław Siergiejczyk,,
- Department of Transport Telecommunication
, Karolina Krzykowska (FT / DTT)
Karolina Krzykowska,,
- Department of Transport Telecommunication
Journal seriesTTS Technika Transportu Szynowego, ISSN 1232-3829
Issue year2013
No10
Pages49-58
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdozorowanie, ruch lotniczy
Keywords in Englishsurveillance, air traffic
Abstract in PolishWielkość ruchu lotniczego zarówno w Polsce, jak i w całej Europie nieustannie wzrasta. Proces ten generuje nowe potrzeby w zakresie nadzoru ruchu w powietrzu i na ziemi. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane metody dozorowania, skupiając się na terenie lotniska. Poddano je również ocenie. Szczególnie skupiono się na zintegrowanym systemie nadzoru lotniska (A – SMGCS). Artykuł podsumowano oceną stanu jakości dozorowania na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz analizą korzyści wdrożenia nowym systemów. Posłużono się literaturą przedmiotu oraz dostępnymi normami i zarządzeniami.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?